Aké sú najnovšie SEO trendy – aktuálne novinky o SEO (1. časť)

Očakávania používateľov webových stránok a spoločnosti Google sa neustále menia, a teda aj SEO trendy sa pravidelne aktualizujú. Preto ak sa chcete udržať v boji o výborné pozície v rámci výsledkov vyhľadávania, určite by ste mali poznať najnovšie SEO trendy a novinky. Nasledujúci článok sa zameriava na SEO trendy v oblasti positioningu. Ako môžete optimalizovať web tak, aby si ho Google všimol?

SEO trendy

SEO trendy v positioningu

SEO trendy na tento rok hovoria jasne – investície do SEO aktivít budú kľúčové pre online rozvoj vašej značky. Dobrý positioning sa stáva prioritou, keďže zabezpečuje viditeľnosť webu vo vyhľadávačoch, a tak môžete efektívnejšie oslovovať potenciálnych zákazníkov. Medzi SEO trendy budú patriť aj zmeny týkajúce sa práce Googlebota a spôsobov vyhľadávania informácií používateľmi siete. Nejde o novinku – vyhľadávací nástroj totiž neustále zavádza opravy svojich algoritmov a aktualizuje faktory hodnotenia.

SEO trendy

SEO trendy – 1. kvalitný obsah

Hodnotný obsah na webe má obrovský vplyv na pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Najnovšie SEO trendy očakávajú, že kvalita a jedinečnosť publikovaných materiálov by sa mala premietnuť aj do ich kvantity. Ide o akési pokračovanie trendu Medical Update a dôležitosti EAT: E (expertise) – odbornosť, A (authoritativeness) – autorita, T (trustworthiness) – dôveryhodnosť. Čiže obsah na vašom webe by mal byť založený na profesionálnych znalostiach a dôveryhodných zdrojoch, mal by vzbudzovať dôveru používateľov aj vyhľadávača a mal by byť jedinečný a vytvorený odborníkmi, resp. s ich pomocou. Vďaka EAT je možné posúdiť, či web poskytuje obsah, ktorý je v súlade so SEO štandardmi a či je užitočný pre internetových užívateľov.

SEO trendy

SEO trendy – 2. SXO

Časy optimalizácie kľúčových slov a linkbuildingu ako hlavného spôsobu umiestnenia webu vo vyhľadávači sú pomaly preč. Kým SEO stále závisí od aktivít na stránke aj mimo nej, tak na indexovanie dnes vplýva viac faktorov. Nové SEO trendy hlásajú, že vďaka najnovším zmenám v algoritmoch nadobudne UX v tomto roku nový význam. V súčasnosti je jedným z hlavných faktorov hodnotenia kvalita webovej stránky, ktorú do istej miery zvyšuje aj Core Veb Vitals – súbor indikátorov, ktoré merajú rýchlosť načítania stránky z pohľadu používateľa. Spojenie UX a SEO, teda SXO, rozhodne patrí medzi najnovšie SEO trendy. Pre pohodlie užívateľov by mala byť webová stránka optimalizovaná tak, aby spĺňala odporúčania Core Web Vitals a bola vhodná pre mobilné zariadenia (responzívna), bezpečná (protokol https), čitateľná a ľahko použiteľná.

Aké sú ďalšie SEO trendy pre rok 2022?