Čo je Linkbuilding a ako na správny spätný odkaz 🔗

Určite už ste sa stretli s pojmom linkbuilding, Off-Page, či Off-Site a vždy ide o jedno a to isté – o získavanie spätných odkazov.

Linkbuilding alebo získavanie spätných odkazov je jeden z dôležitých nástrojov SEO optimalizácie, ktorého cieľom je priviesť návštevníkov na vaše webové stránky.  Základom linkbuildingu je kvalitný obsah. Nezabúdajte, že kvalitný obsah je obsah, ktorý prináša užívateľom relevantné a hodnotné informácie. Už dávno pred kvantitou je dôležitejšia kvalita linkbuildingu.

Kvalitne napísaný linkbuilding s prelinkami a umiestnený na hodnotných stránkach pomáha pri dosiahnutí lepších pozícii vo vyhľadávačoch. Ako takýto spätný odkaz vyzerá si môžete pozrieť na našich stránkach alebo na našom facebook-ovom profile, či priamo na BeSEO v sekcii PR články.

Ako na správny spätný odkaz

V prvom rade je potrebné vytvoriť pútavý obsah, do ktorého zakomponujete relevantné spätné odkazy na vašu webovú stránku. Obsah by mal vyzerať prirodzene a ideálne je, aby bol odkaz zakomponovaný v texte. Celý obsah je vhodné rozdeliť na odseky, kvôli prehľadnejšej čítanosti. Viaceré odseky sa totiž užívateľom čítajú lepšie a jednoduchšie ako jeden súvislý text.

Hodnotu obsahu následne zvýšime tak, že obsah umiestnime na web s príbuznou tematikou . Týmto spôsobom tak efektívne zvyšujeme hodnotu spätných odkazov a zvýši sa i vaše SERP hodnotenie.

Text, ktorý slúži ako odkaz na inú stránku, sa nazýva anchor text a pomáha Googlu pochopiť, o čom je podstránka kam smeruje odkaz. Anchor text by mal vystihovať obsah odkazu. Vhodné je použiť aj kľúčové slovo, pre ktoré optimalizujeme podstránku kam smeruje odkaz.

Pokiaľ používate obrázok ako prelink je potrebné k obrázku doplniť alternatívny text (ALT), nakoľko Google nevie prečítať čo je na obrázku a teda je mu ho potrebné popísať.

LinkBuilding, Off-Page, Off-Site, spätný odkaz

Linkbuilding – čomu sa vyvarovať

Vyvarujte sa presýteniu textu odkazmi. Priveľa odkazov na malej ploche textu má totiž opačný efekt, ktorý chcete dosiahnuť. 

Nevytvárajte spätné odkazy v päte stránky, ani na konci odsekov. Taktiež je dobré vyhnúť sa vytváraniu spätných odkazov v nadpisoch.

Linkbuilding, Off-Page, Off-Site, OffPage, OffSite, spätný odkaz