Čo sú to protokoly HTTP a HTTPS a ako sa líšia – I. časť

Možno ste si už všimli protokoly HTTP a HTTPS pri načítavaní webových stránok. Protokoly HTTP a HTTPS sú rozličnými označeniami pre šifrovanie. Raz je použitá skratka HTTP a inokedy HTTPS pričom obe sa nachádzajú na úplnom začiatku webovej adresy v lište prehliadača. Čo protokoly HTTP a HTTPS znamenajú a aký je medzi nimi rozdiel? Viete ktorý z protokolov HTTP a HTTPS je bezpečnejší pre používateľov či prečo sa vlastne používajú?

protokoly HTTP a HTTPS

Na čo sa používajú protokoly HTTP a HTTPS?

Šifrovacie protokoly HTTP a HTTPS sú neoddeliteľnou súčasťou každej adresy URL, ktorá je skratkou od anglického pomenovania Uniform Resource Locator. Označujú komunikačný protokol medzi serverom a klientom pričom ďalej informujú o spôsobe prenosu dát medzi počítačom a serverom. Rozdiel medzi protokolmi HTTP a HTTPS je najmä v spôsobe prijímania informácií používateľom zo servera.

Protokoly HTTP a HTTPS majú výrazný vplyv na bezpečnosť siete používateľov internetu, ako aj na bezpečné umiestnenie webovej stránky. Pričom dobré je vedieť, že tá istá adresa pre webovú stránku s protokolom HTTP a protokolom HTTPS sú v skutočnosti dve celkom iné webové adresy. Pri používaní protokolov HTTP a HTTPS je potrebné presne vedieť čo znamenajú a ktorú je vhodné použiť v prípade zakladania nového webu. Iný protokol je vhodný pre klasické webstránky a iný pre weby s citlivým obsahom či weby vyžadujúce prihlasovanie a zadávanie súkromných informácií klientov. Pokiaľ zakladáte internetový obchod – nezabudnite skontrolovať dôležité detaily, ktorými je i výber medzi protokolom HTTP a HTTPS. Tým by ste určite mali venovať zvýšenú pozornosť.

Na čo sa používajú protokoly HTTP a HTTPS

Čo je to protokol HTTP?

Protokol HTTP je skratkou pre Hypertext Transfer Protocol. Je protokolom prenosu dát pre internet a na začiatku webovej stránky býva uvedený v tvare http:// a následne je uvedená webová adresa. Protokol HTTP sa používa nepretržite už od roku 1990 pričom je založený na komunikácií – odosielaním údajov medzi klientom, ktorý je v tomto prípade prehliadač a serverom. Protokol HTTP neukladá dáta, čiže je takzvaným bezstavovým protokolom a dáta, ktoré potrebuje použiť sa musia zakaždým stiahnuť zo servera. Z tohto dôvodu webové stránky založené na protokole HTTP používajú zabezpečenie cookie. V posledných mesiacoch Google oznámil blokovanie súborov cookie čo sa odrazilo i na zvýšenom záujme používateľov o používanie šifrovanej verzie HTTP, a to protokolu HTTPS.

Čo je to protokol HTTP

Tieto weby si dokážu zapamätať údaje relácie na webovej stránke a ďalej ich použiť na rozličné účely. Najčastejšie sú dnes využívané samozrejme na marketingové účely, ako napríklad na remarketing či pre lepšie cielenie a personalizáciu reklám.

Webové stránky používajúce protokol HTTP neukladajú dáta, a preto môžu byť rýchlejšie než webové stránky používajúce protokol HTTPS. Avšak potrebné je vedieť aj to, že pri weboch používajúcich protokol HTTP existuje riziko zachytenia citlivých informácií. Stránky založené na protokole HTTP sú označované aj ako menej bezpečné. Protokol HTTP nie je preto vhodný pre weby s citlivým obsahom, ako napríklad pre weby bánk, finančných inštitúcií, internetové obchody či webové stránky vyžadujúce prihlásenie čiže všetky weby, ktoré majú prístup k akýmkoľvek súkromným či citlivým údajom používateľov. Aj preto je pri zakladaní webovej stránky vhodné sa poradiť s marketingovou agentúrou tvoriacou weby.