Co jsou protokoly HTTP a HTTPS a jak se liší – I. část

Možná jste si již všimli protokolů HTTP a HTTPS při načítání webových stránek. Protokoly HTTP a HTTPS jsou různými označeními pro šifrování. Jednou je použita zkratka HTTP a jindy HTTPS přičemž obě se nacházejí na úplném začátku webové adresy v liště prohlížeče. Co protokoly HTTP a HTTPS znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl? Víte, který z protokolů HTTP a HTTPS je bezpečnější pro uživatele či proč se vlastně používají?

protokoly HTTP a HTTPS

K čemu se používají protokoly HTTP a HTTPS?

Šifrovací protokoly HTTP a HTTPS jsou nedílnou součástí každé adresy URL, která je zkratkou od anglického pojmenování Uniform Resource Locator. Označují komunikační protokol mezi serverem a klientem, přičemž dále informují o způsobu přenosu dat mezi počítačem a serverem. Rozdíl mezi protokoly HTTP a HTTPS je zejména ve způsobu přijímání informací uživatelům ze serveru.

Protokoly HTTP a HTTPS mají výrazný vliv na bezpečnost sítě uživatelů internetu i na bezpečné umístění webové stránky. Přičemž dobré je vědět, že stejná adresa pro webovou stránku s protokolem HTTP a protokolem HTTPS jsou ve skutečnosti dvě zcela jiné webové adresy. Při používání protokolů HTTP a HTTPS je třeba přesně vědět co znamenají a kterou je vhodné použít v případě zakládání nového webu. Jiný protokol je vhodný pro klasické webstránky a jiný pro weby s citlivým obsahem či weby vyžadující přihlašování a zadávání soukromých informací klientů. Pokud zakládáte internetový obchod – nezapomeňte zkontrolovat důležité detaily, kterými je i výběr mezi protokoly HTTP a HTTPS. Tím byste určitě měli věnovat zvýšenou pozornost.

K čemu se používají protokoly HTTP a HTTPS?

Co je protokol HTTP?

Protokol HTTP je zkratkou pro Hypertext Transfer Protocol. Je protokolem přenosu dat pro internet a na začátku webové stránky bývá uveden ve tvaru http:// a následně je uvedena webová adresa. Protokol HTTP se používá nepřetržitě již od roku 1990 přičemž je založen na komunikaci – odesíláním údajů mezi klientem, který je v tomto případě prohlížeč a serverem. Protokol HTTP neukládá data, čili je takzvaným bezstavovým protokolem a data, která potřebuje použít se musí pokaždé stáhnout ze serveru. Z tohoto důvodu webové stránky založené na protokolu HTTP používají zabezpečení cookie. V posledních měsících Google oznámil blokování souborů cookie což se odrazilo i na zvýšeném zájmu uživatelů o používání šifrované verze HTTP, a to protokolu HTTPS.

co je to protokol HTTP

Tyto weby si dokáží zapamatovat údaje relace na webové stránce a dále je použít pro různé účely. Nejčastěji jsou dnes využívány samozřejmě pro marketingové účely, jako například pro remarketing či pro lepší cílení a personalizaci reklam.

Webové stránky používající protokol HTTP neukládají data, a proto mohou být rychlejší než webové stránky používající protokol HTTPS. Nicméně je třeba vědět i to, že u webů používajících protokol HTTP existuje riziko zachycení citlivých informací. Stránky založené na protokolu HTTP jsou označovány také jako méně bezpečné. Protokol HTTP není proto vhodný pro weby s citlivým obsahem, jako například pro weby bank, finančních institucí, internetové obchody či webové stránky vyžadující přihlášení neboli všechny weby, které mají přístup k jakýmkoli soukromým či citlivým údajům uživatelů. I proto je při zakládání webové stránky vhodné se poradit s marketingovou agenturou tvořící weby.