Co jsou protokoly HTTP a HTTPS a jak se liší – II. část

V první části článku co jsou to protokoly HTTP a HTTPS a jak se liší jste se dočetli, že protokoly HTTP a HTTPS se liší z pohledu bezpečnosti, kterou poskytují uživatelům webstránek s tímto označením. Dočetli jste se také, že označují komunikační protokol mezi serverem a klientem a informují o způsobu přenosu dat mezi serverem a počítačem a podrobně se dozvěděli, co je to protokol HTTP a kdy je vhodné jej použít. V tomto článku si přečtete více o protokolu HTTPS, jeho využití a bezpečnosti, kterou přináší webům s citlivým obsahem a také získáte podrobné srovnání protokolů HTTP a HTTPS.

protokoly HTTP a HTTPS

Rozhodujete se pro protokoly HTTP a HTTPS, ale nevíte, který je pro vás vhodný? Protokol HTTPS vám poskytne více bezpečnosti

Protokoly HTTP a HTTPS se liší. Pro běžné webové stránky vám postačí použít protokol HTTP, avšak pro weby s citlivým obsahem, přihlašovací weby či weby, které vyžadují zadávání soukromých informací je vhodné použití protokolu HTTPS. Protokol HTTPS je zkratkou od anglického pojmenování Hypertext Transfer Protocol Secure a je šifrovanou bezpečnou verze protokolu HTTP.

To, zda webová stránka používá protokol HTTPS, lze rozlišit hned při jejím otevření, jelikož se před adresou webové stránky používající protokol HTTPS v liště prohlížeče zobrazí symbol visacího zámku. HTTPS je typ protokolu, který šifruje připojení pomocí certifikátu SSL (Secure Socket Layer) nebo certifikátu TLS (Transport Layer Security). Nicméně je důležité vědět, že pojmy HTTPS a SSL nebo TLS nejsou identické. HTTPS protokol je protokolem, který umožňuje posílání informací mezi webovou stránkou a uživatelem a další dva certifikáty SSL a certifikát TLS jsou certifikáty, které tento protokol používají a které zároveň určují způsob odesílání údajů.

Při používání HTTPS protokolu jsou přenášená data šifrována. Toto šifrování ztěžuje jejich zachycení či změnu nežádoucími osobami během přenosu, proto je jejich používání označováno jako bezpečnější pro uživatele au vybraných webů, jako například webů bank, finančních institucí či internetových obchodů by neměl chybět. Certifikáty SSL a TLS slouží k ochraně před vymazáním, paděláním či pozměňováním údajů. Rovněž chrání weby před krádeží hesel, internetovými podvody či jinými digitálními zločiny.

Protokol HTTPS vám poskytne více bezpečnosti

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi protokoly HTTP a HTTPS?

Protokoly HTTP a HTTPS mají několik rozdílů. Protokol HTTPS zpočátku používaly pouze stránky, které vyžadovaly zvýšenou důvěru k serveru. Charakteristické byly pro již zmíněné stránky bank, ale i směnáren, poskytovatele půjček, portály s potřebou registrace uživatelů či stránky vyžadující zadávání osobních údajů a samozřejmě i internetové obchody umožňující platby kreditní kartou. V posledních letech stále více webů začalo používat protokol HTTPS, zejména z důvodu vzbuzení a udržení důvěry uživatelů. Protokol HTTPS má také pozitivní vliv na umístění ve vyhledávání, konkrétně napomáhá webům zobrazovat se výše ve výsledcích vyhledávání Google.

Pro lepší shrnutí protokol HTTP je nezabezpečeným a bezstavovým protokolem, přičemž neukládá data a používá zabezpečení cookies, které si pamatuje přesné údaje relace na webech. Naopak protokol HTTPS je šifrovanou a zabezpečenou verzí protokolu HTTP, používajícím certifikáty SSL a TSL. Kromě toho se protokoly HTTP a HTTPS liší i takzvaným portem protokolu, který je jedním z parametrů soketu. Pro protokol HTTP je to port 80 a pro protokol HTTPS je to 443.

rozdíly mezi protokoly HTTP a HTTPS

Tip na závěr pro snazší rozhodování mezi použitím protokolu HTTP a HTTPS

Rozhoduje-li se mezi protokoly HTTP a HTTPS a zvažujete při tom i marketingové aspekty, které tyto protokoly dokáží ovlivnit pak je dobré mít na mysli, že protokol HTTPS, má významný vliv na umístění. Stránky zabezpečené protokolem SSL se ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google zobrazují výše. Tuto informaci již veřejně potvrdila i samotná společnost Google v roce 2014 a následně v roce 2017 získala na významu neboli nejde o žádný mýtus. Do budoucna se očekává, že SEO vliv HTTPS se bude zvyšovat, neboť Google stále více upřednostňuje důvěryhodné webové stránky a rozlišuje je od tím méně důvěryhodných v zájmu ochrany uživatelů. Kombinací protokolu HTTPS a správně nastaveným SEO marketingem, jako například i psaním kvalitních SEO článků a využíváním linkbuildingu, jako důležitého nástroje SEO optimalizace můžete dosáhnout vašich marketingových cílů mnohem rychleji a ve vyhledávání Google se zobrazovat na vyšších pozicích.

Přechod z protokolu HTTP na HTTPS bude do budoucna nejdůležitější pro stránky, které již mají pozici v Google. Pro malé stránky či při zakládání nových webů je to vždy investice do budoucnosti. Při přechodu z HTTP na HTTPS musíte také pamatovat na přesměrování všech podstránek, jakož i na aktualizaci všech obrázky na webové stránce. Chcete-li si být zcela jisti, že přechod mezi protokoly HTTP a HTTPS proběhne správně, využít můžete služby marketingové agentury, která vám navíc podá přesné informace o přechodu a vysvětlí čí je pro vás takový přechod vhodný.

snazší rozhodování mezi použitím protokolu HTTP a HTTPS