Jak psát články s důrazem na SEO? ✏️

Jak psát efektivní SEO články, tedy články, které zvýší přirozenou, tedy neplacenou návštěvnost? To je otázka, kterou si klade asi každý marketér či copywriter. V tomto článku se dozvíte, jaké technické parametry je třeba zohlednit a také podmínky, které je třeba splnit z hlediska obsahu. Kvalitní a unikátní obsah je totiž jedním z nejpodstatnějších předpokladů na efektivní SEO článek.

Obsah článku:

jak psát seo články

Proč vlastně psát kvalitní SEO články?

SEO články jsou do jisté míry vizitkou vašich znalostí v oblasti, v níž prostřednictvím SEO článků komunikujete se svými klienty i na jiné než na komerční úrovni – posouváte jim relevantní a užitečný obsah, čímž si s nimi budujete dlouhodobé vztahy. Díky SEO článkem dokážete oslovit nových, potenciálních klientů a dostávat se jim do povědomí dlouhodobě a cíleně. Výhodou SEO článků v případě poutavého a kvalitně zpracovaného obsahu je také jejich organické šíření samotnými uživateli, kteří mají tendenci sdílet zajímavé a podnětné články s přidanou hodnotou. Navíc, pokud SEO článek odkazuje na vaše produkty či služby, může dojít ke zvýšení konverzí a nárůstu prodeje.

Vlastnosti, které by SEO články měly splňovat

Přiměřený rozsah a struktura

Kvalitní SEO články by měly mít rozsah minimálně v rozmezí od 1800 do 5400 znaků. SEO články by rozhodně neměly být kratší. Co se týče vrchní hranice platí, čím více, tím lépe. Samozřejmě, pokud si to daná téma ptá či vyžaduje. SEO články zbytečně neprodlužujte a vyhněte se zásadním chybám při psaní nového článku, například opakování nepodstatných myšlenek či téže pointy. Čtenáři se může takový typ textu zdát nezajímavý a nemusí ho ani dočíst.

Co se týče členitosti textu, pro snadnější orientaci a přehlednost je důležité správné nastavení struktury. Struktura SEO článků by měla být navržena logicky a přehledně. Nadpisy a podnadpisy, seznamy a odstavce. Největší chybou při SEO článků bývá často ucelený text bez členění. Takový text uživatele snadno omrzí a neupoutá.

Poutavý obsah a správná gramatika

Samotný text SEO článků by měl být zaměřen zejména na cílovou skupinu. Oslovit by však měl i širší okruh uživatelů. Při psaní je třeba dodržovat zásady slovenského pravopisu a gramatiky. SEO článek díky tomu působí profesionálněji a vyvolává důvěru v autorovi vědomosti a znalosti.

SEO články a vizuální doplňky

Poutavý obsah SEO článků v kombinaci se správnou a logickou strukturou a členitostí textu je jedním z nejzásadnějších atributů pro kvalitní SEO články. Správně vizuální doplňky, jakými jsou například obrázky, videa, infografiky, zda ilustrace však efektivně doplňují poutavost a výsledný dojem. Proto by se v SEO článku měl vždy nacházet alespoň jeden. Pokud nevíte jak na to, můžete se inspirovat našim návodem: Jak vytvořit příspěvek na sociální sítě pomocí aplikace Canva.

SEO články a vizuálne doplnky

Kritéria, jak psát kvalitní SEO články

Vlastnosti, které by kvalitní SEO články měly mít jsme si shrnuli výše. Je však třeba danou teorii i prakticky implementovat do konkrétních bodů, které je třeba dodržet.

Výběr tématu a klíčových slov

Chcete-li psát poutavé SEO články, tedy články s důrazem na SEO, v první řadě je důležitý správný výběr tématu. Téma, na kterou se chystáte SEO článek napsat, by měla souviset se zaměřením vaší společnosti nebo klienta, pro kterého článek píšete. S výběrem témata přímo souvisí i výběr těch správných klíčových slov či frází. Ty by měly odpovídat tomu, co uživatelé nejčastěji vyhledávají. Na to, abyste věděli, která klíčová slova nebo víceslovné klíčové fráze, tzv. longtaily uživatelé vyhledávají je dobrá analýza klíčových slov, která by měla být prvním bodem u SEO.

Některé klíčové fráze mají sice vysokou míru vyhledávacích dotazů, třeba však zohlednit míru konkurence. Ta může být u některých základních klíčových slovech příliš vysoká. SEO články optimalizované na daný výraz se tak jen velmi těžko zobrazí v první desítce výsledků vyhledávání. Výhodně proto je zaměřit se na výraz, který má možná nižší míru vyhledávání, ale zároveň i nižší míru konkurence. Navíc cílit na takový výraz může nakonec i výraznější navýšit procento obratu, protože najdou uživatelé přesně to, co hledají. Například klíčové slovo „kadeřnictví“ má vysokou míru poptávek ve vyhledávání, ale „pánské kadeřnictví Bratislava“ už méně. Opravdu potřebujeme cílit na klíčové slovo „kadeřnictví“, které reprezentuje všechny kadeřnictví na Slovensku? Odpověď je: ne. Pokud hledá uživatel, resp. potenciální zákazník nějaké kadeřnictví, bude ho hledat pravděpodobně ve svém okolí. Proto byste se měli zaměřit co nejvíce na Lokální SEO a na lokální poptávky.

Zároveň, v případě více článků na stránce je třeba dát obzvlášť pozor na vzájemné působení tak, aby nedošlo ke kanibalizácií klíčových slov!

Výběr tématu a klíčových slov

Určení cílové skupiny a poutavé SEO články

Kromě klíčových slov je důležité identifikovat, pro koho je daný článek určen. Je tedy třeba definovat cílovou skupinu, její zájmy a jiné společné znaky. Ruku v ruce s určením toho, pro jakou cílovou skupinu SEO články tvoříme jde také poutavý a zajímavý obsah. Právě takový obsah totiž má tendenci se šířit přirozeně a to právě díky zájmu uživatelů. Vysoká virality vám pomůže dosáhnout vytoužené konverze.

Odkazy na produkty a služby, implementace CTA prvků

Pri písaní SEO článkov je efektívne držať sa modelu nákupného správania STDC, teda:

  • See (vidět a poznat)
  • Think (přemýšlet, zvažovat a porovnávat)
  • Do (jednat a nakoupit či objednat)
  • Care (péče / servis – stálý zákazník)

Každý SEO článek, od kterého očekáváte výsledky by měl obsahovat CTA prvky, tedy call-to-action prvky. Jedná se o výzvu k nějaké vámi požadované akcií, tedy výzva k tomu, co chcete aby uživatel po přečtení článku vykonal. Pomocí CTA prvků motivujete uživatele například k tomu, aby provedl nákup produktů či služeb. Je to přesun jeho chování z fáze „see“ do fáze „think“ případně „do“.

SEO články musí být svým obsahem dokonale přizpůsobené CTA prvkem. Měly by tedy obsahovat výhody daného produkty či služby a pádné důvody a argumenty, proč je vhodné provést koupi.

Konkrétní výzvy, které považujeme za CTA prvky jsou například: navštivte naši stránku, kontaktujte nás, zjistěte více, přihlaste se k odběru newsletteru, prohlédnout aktuální nabídku produktů a podobně. CTA prvky mohou být textové, tedy jednoduše zakomponované do textu, ale také vizuálně – například grafické objekty, pop-up okna či tlačítka.

Odkazy a CTA prvky v článku

SEO on-page – aktivity potrebné vykonať priamo na stránke

Nejdůležitější je Nadpis. Z technického hlediska je třeba ho vyznačit tagem H1, ale nadpis je zároveň první věc, kterou si uživatel přečte. Pokud není nadpis poutavý, čtenost článku bude výrazně nižší. Poutavost nadpisu dosáhnete tím, že dáte čtenáři důvod článek číst. Nadpis musí obsahovat tu nejpodstatnější informaci, aby v co největší míře zaujal čtenáře.

Kromě nadpisu je důležité správně vyplnit metadata, tedy údaje, které se uživatelům zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Metadata se rozdělují na meta title a meta description. Při metadatech je důležité dodržet nejen poutavost ale také rozsah v podobě počtu znaků. Ten by neměl při meta title překročit hranici 60 znaků a při meta description 125 znaků. Důležitou součástí nadpisu a metadat je klíčové slovo, na které článek optimalizujete.

V rámci zajištění efektivní členitosti textu je vhodné využít několik podnadpisů. Využití podnadpisů je však efektivní iz hlediska on page SEO. Tak jako nadpis je třeba, aby obsahoval zvolené klíčové slovo, tak i podnadpisy by k tomu měly směřovat a také jejich třeba označit tagem – tentokrát od h2 až po h5.

SEO články by měly obsahovat klíčové slovo v přiměřeném množství. Zároveň by mělo být smysluplně implementovány do textu. Odkazy na produkty či služby by měly být umístěny klasickým propojením v rámci některého ze slov.

Samotná URL adresa SEO článků je také důležitá. V první řadě by měla obsahovat název článku, klíčové slovo a mít optimální délku.

SEO on-page Aktivity na vaší stránce

SEO off-page – to, co je třeba provést mimo webové stránky

Abyste zajistili, že se vaše SEO články dostanou k vašemu publiku, je třeba sdílet SEO články i na sociálních sítích. Díky tomu vytváříte vašim SEO článkem cenné zpětné odkazy z relevantních a ověřených webů.

Čím více sociálních sítí pro sdílení SEO článků využijte, tím lépe pro vás. Kromě toho je možné na SEO článek odkazovat z aktivních diskusních fór, blogů či zaplacených webů. Tvorba zpětných odkazů, resp. linkbuilding je proto velmi silným nástrojem u SEO. Třeba ale myslet na kvalitní zpětné odkazy – tj odkazy z odborných článků, Vašich partnerů a jiných autoritativních stránek, které budou na Vás odkazovat bez atributu „no-follow“.

Aktivity mimo vaší stránky

Pokud jste dodrželi potřebný postup při vytváření SEO článku, poutavý obsah a CTA prvky zajistí následné šíření na internetu vaší cílovou skupinou.