3 nejčastější chyby při psaní nového článku ✍️

Při copywritingu není uměním vytvářet velké množství obsahu. Skutečným uměním je vytvářet hodnotný obsah, který poutá a prodává. Co to znamená? Skutečně hodnotné jsou ty články, které si čtenáři budou chtít přečíst až do konce a které nebudou minimalizovat, nahlašovat jako SPAM, případně ignorovat. Jak dosáhnout, aby vaše články uživatelé považovali za hodnotné? Na základě množství různého obsahu, který internet nabízí vám v tomto článku popíšeme 3 nejčastější chyby, které copywriteři dělají při vytváření nového článku.

Obsah je nasycený klíčovou frází

Dobrý text o ozdobném slovenském porcelánu bude obsahovat slova: porcelán, slovenský porcelán, slovenský ozdobný porcelán, ozdobný porcelán. Všechna tato klíčová slova však budou využity přirozeným způsobem a v souladu s kontextem. Někdy však ve výsledcích vyhledávání vidíme obsah přesycen klíčovými frázemi, jejichž podstatná hodnota je téměř nulová, jakoby byly napsány bez kontextu. Příliš mnoho slepě vložených klíčových slov do textu ztěžuje čtení a odrazuje uživatele od webové stránky.

Protiprachový: Klíčová fráze by se měla objevit v textu, pokud možno v prvním odstavci a nutně v nadpisu textu H1 a metadatech, v popisu a názvu stránky. V obsahu je vhodné použít synonymní výrazy pro klíčové slovo. Doporučujeme také nevytvářet dvě nebo více podstránek pro jednu klíčovou frázi.

Čtení, které vyčerpá čtenáře, ne téma

Nikdo neočekává, že copywriter pokryje jedním textem celou obecnou téma jako například „fotografie“. Efektivnější, přehlednější a lépe je rozdělit velkou téma a zpracovat ji do více článků pod konkrétními klíčovými slovy, které uživatelé vyhledávají. Při psaní je dobré se vyhnout sáhodlouhé textem bez struktury a správného členění. Na uživatele takovéto texty působí nepřehledně a už na pohled vyčerpávajícím. Proto stojí za to napsat konkrétní a faktický obsah, který bude obsahovat pouze potřebné informace a nebude příliš dlouhý. Takzvaná „přikrývajícím voda“ není pohodlná pro čtení ani nepřináší přidanou hodnotu z hlediska SEO optimalizace. Už jsme napsali, že text SEO nemusí být dlouhý, protože záleží více na kvalitě než kvantitě.

Protiprachový: Hlavní téma, například „Ploty“ by měla být rozdělena na podrobné témata, jakými jsou například: Jak ochránit dřevěný plot v zimním období? nebo Proč zvolit plastový plot?

3 nejčastější chyby při psaní nového článku

Dám tam citát, bude to mít větší dosah

Se slovem v uvozovkách zacházíme opatrně a s úctou zejména pro samotnou hodnotu citace. Proto se citace v copywritingu používají a budou se používat – v případě, že se používají v souladu a kontextu se zbylým obsahem! Citace filozofů Tacyta či Homera, které jsou odtržené od reality vám nezískají potenciálních zákazníků. Zároveň mohou také způsobit problémy. Mnoho značek, které nekontrolují kontext obsahu, který sdíleli to pocítilo. Protiprachový: Nikdy Necitujte slova ani obsah, pokud neznáte skutečný kontext, ve kterém vznikly! Citujte profesionálů více než online básníků.