3 najčastejšie chyby pri písaní nového článku ✍️

Pri copywritingu nie je umením vytvárať veľké množstvo obsahu. Skutočným umením je vytvárať hodnotný obsah, ktorý púta a predáva. Čo to znamená? Skutočne hodnotné sú tie články, ktoré si čitatelia budú chcieť prečítať až do konca a ktoré nebudú minimalizovať, nahlasovať ako SPAM, prípadne ignorovať. Ako dosiahnuť, aby vaše články používatelia považovali za hodnotné? Na základe množstva rôzneho obsahu, ktorý internet ponúka vám v tomto článku popíšeme 3 najčastejšie chyby, ktoré copywriteri robia pri vytváraní nového článku.

1. Obsah je nasýtený kľúčovou frázou

Dobrý text o ozdobnom slovenskom porceláne bude obsahovať slová: porcelán, slovenský porcelán, slovenský ozdobný porcelán, ozdobný porcelán. Všetky tieto kľúčové slová však budú využité prirodzeným spôsobom a v súlade s kontextom. Niekedy však vo výsledkoch vyhľadávania vidíme obsah presýtený kľúčovými frázami, ktorých podstatná hodnota je takmer nulová, akoby boli napísané bez kontextu. Príliš veľa slepo vložených kľúčových slov do textu sťažuje čítanie a odrádza používateľa od webovej stránky.

Protip: Kľúčová fráza by sa mala objaviť v texte, pokiaľ možno v prvom odseku a nevyhnutne v nadpise textu H1 a metadátach, v popise a názve stránky. V obsahu je vhodné použiť synonymické výrazy pre kľúčové slovo. Odporúčame tiež nevytvárať dve alebo viac podstránok pre jednu kľúčovú frázu.

2. Čítanie, ktoré vyčerpá čitateľa, nie tému

Nikto neočakáva, že copywriter pokryje jedným textom celú všeobecnú tému ako napríklad „fotografia“. Efektívnejšie, prehľadnejšie a lepšie je rozdeliť veľkú tému a spracovať ju do viacerých článkov pod konkrétnymi kľúčovými slovami, ktoré používatelia vyhľadávajú. Pri písaní je dobré sa vyhnúť siahodlhým textom bez štruktúry a správneho členenia. Na používateľov takéto texty pôsobia neprehľadne a už  na pohľad vyčerpávajúco. Preto stojí za to napísať konkrétny a faktický obsah, ktorý bude obsahovať len potrebné informácie a nebude pridlhý. Takzvaná „lejúca voda“ nie je pohodlná na čítanie ani neprináša pridanú hodnotu z hľadiska SEO optimalizácie. Už sme napísali, že text SEO nemusí byť dlhý, pretože záleží viac na kvalite než kvantite.

Protip: Hlavná téma, napríklad „Ploty“ by sa mala rozdeliť na podrobné témy, akými sú napríklad: Ako ochrániť drevený plot v zimnom období? alebo Prečo zvoliť plastový plot?

3 najčastejšie chyby pri písaní nového článku

3. Dám tam citát, bude to mať väčší dosah

So slovom v úvodzovkách zaobchádzame opatrne a s úctou najmä pre samotnú hodnotu citácie. Preto sa citácie v copywritingu používajú a budú sa používať – ​​v prípade, že sa používajú v súlade a kontexte so zvyšným obsahom! Citácie filozofov Tacyta či Homera, ktoré sú odtrhnuté od reality vám nezískajú potenciálnych zákazníkov. Zároveň môžu tiež spôsobiť problémy. Mnoho značiek, ktoré nekontrolujú kontext obsahu, ktorý zdieľali to pocítilo. Protip: Nikdy necitujte slová ani obsah, pokiaľ nepoznáte skutočný kontext, v ktorom vznikli! Citujte profesionálov viac ako online básnikov.