Čo sú to protokoly HTTP a HTTPS a ako sa líšia – II. časť

prvej časti článku čo sú to protokoly HTTP a HTTPS a ako sa líšia ste sa dočítali, že protokoly HTTP a HTTPS sa líšia z pohľadu bezpečnosti, ktorú poskytujú používateľom webstránok s týmto označením. Dočítali ste sa tiež, že označujú komunikačný protokol medzi serverom a klientom a informujú o spôsobe prenosu dát medzi serverom a počítačom a podrobne sa dozvedeli, čo je to protokol HTTP a kedy je vhodné ho použiť. V tomto článku si prečítate viac o protokole HTTPS, jeho využití a bezpečnosti, ktorú prináša webom s citlivým obsahom a tiež získate podrobné porovnanie protokolov HTTP a HTTPS.

protokoly HTTP a HTTPS

Rozhodujete sa pre protokoly HTTP a HTTPS no neviete, ktorý je pre vás vhodný? Protokol HTTPS vám poskytne viac bezpečnosti

Protokoly HTTP a HTTPS sa líšia. Pre bežné webstránky vám postačí použiť protokol HTTP, avšak pre weby s citlivým obsahom, prihlasovacie weby či weby, ktoré vyžadujú zadávanie súkromných informácií je vhodné použitie protokol HTTPS. Protokol HTTPS je skratkou od anglického pomenovania Hypertext Transfer Protocol Secure a je šifrovanou bezpečnou verzia protokolu HTTP.

To či webová stránka používa protokol HTTPS je možné rozlíšiť hneď pri jej otvorení, nakoľko sa pred adresou webovej stránky používajúcej protokol HTTPS v lište prehliadača zobrazí symbol visiaceho zámku. HTTPS je typom protokolu, ktorý šifruje pripojenia za pomoci certifikátu SSL (Secure Socket Layer) alebo certifikátu TLS (Transport Layer Security). Avšak dôležité je vedieť, že pojmy HTTPS a SSL alebo TLS nie sú identické. HTTPS protokol je protokolom, ktorý umožňuje posielanie informácií medzi webovou stránkou a používateľom a ďalšie dva certifikát SSL a certifikát TLS sú certifikátmi, ktoré tento protokol používajú a ktoré zároveň určujú spôsob odosielania údajov.

Pri používaní HTTPS protokolu sú prenášané dáta šifrované. Toto šifrovanie sťažuje ich zachytenie či zmenu nežiaducimi osobami počas prenosu, preto je ich používanie označované ako bezpečnejšie pre používateľov a pri vybraných weboch, ako napríklad weboch bánk, finančných inštitúcií či internetových obchodov by nemal chýbať. Certifikáty SSL a TLS slúžia na ochranu pred vymazaním, falšovaním či pozmeňovaním údajov. Rovnako chránia weby pred krádežou hesiel, internetovými podvodmi ci inými digitálnymi zločinmi.

Protokol HTTPS vám poskytne viac bezpečnosti

Aké sú hlavné rozdiely medzi protokolmi HTTP a HTTPS?

Protokoly HTTP a HTTPS majú niekoľko rozdielov. Protokol HTTPS spočiatku používali iba stránky, ktoré vyžadovali zvýšenú dôveru k serveru.  Charakteristické boli pre už spomínané stránky bánk, ale i zmenární, poskytovateľov pôžičiek, portály s potrebou registrácie užívateľov či stránky vyžadujúce zadávanie osobných údajov a samozrejme i internetové obchody umožňujúce platby kreditnou kartou. V posledných rokoch čoraz viac webov začalo používať protokol HTTPS, najmä z dôvodu vzbudenia a udržania dôvery používateľov. Protokol HTTPS má tiež pozitívny vplyv na umiestnenie vo vyhľadávaní, konkrétne napomáha webom zobrazovať sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Pre lepšie zhrnutie protokol HTTP je nezabezpečeným a bezstavovým protokolom pričom neukladá dáta a používa zabezpečenie cookies, ktoré si pamätá presné údaje relácie na weboch. Naopak protokol HTTPS je šifrovanou a zabezpečenou verziou protokolu HTTP, používajúcim certifikáty SSL a TSL. Okrem toho sa protokoly HTTP a HTTPS líšia aj takzvaným portom protokolu, ktorý je jedným z parametrov soketu. Pre protokol HTTP je to port 80 a pre protokol HTTPS je to 443.

hlavné rozdiely medzi protokolmi HTTP a HTTPS

Tip na záver pre ľahšie rozhodovanie medzi použitím protokolu HTTP a HTTPS

Ak sa rozhoduje medzi protokolmi HTTP a HTTPS a zvažujete pri tom i marketingové aspekty, ktoré tieto protokoly dokážu ovplyvniť potom je dobré mať na mysli, že protokol HTTPS, má významný vplyv na umiestnenie. Stránky zabezpečené protokolom SSL sa vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google zobrazujú vyššie. Túto informáciu už verejne potvrdila aj samotná spoločnosť Google v roku 2014 a následne v roku 2017 získala na význame čiže nejde o žiaden mýtus. Do budúcna sa očakáva, že SEO vplyv HTTPS sa bude zvyšovať, nakoľko Google čoraz viac uprednostňuje dôveryhodné webové stránky a rozlišuje ich od tým menej dôveryhodných v záujme ochrany používateľov. Kombináciou protokolu HTTPS a správne nastaveným SEO marketingom, ako napríklad i písaním kvalitných SEO článkov a využívaním linkbuildingu, ako dôležitého nástroju SEO optimalizácie môžete dosiahnuť vaše marketingové ciele oveľa rýchlejšie a vo vyhľadávaní Google sa zobrazovať na vyšších pozíciách.

Prechod z protokolu HTTP na HTTPS bude do budúcna najdôležitejší pre stránky, ktoré už majú pozíciu v Google. Pre malé stránky či pri zakladaní nových webov je to vždy investícia do budúcnosti. Pri prechode z HTTP na HTTPS musíte tiež pamätať na presmerovanie všetkých podstránok, ako i na aktualizáciu všetkých obrázky na web stránke. Ak si chcete byť celkom istí, že prechod medzi protokolmi HTTP a HTTPS prebehne správne, využiť môžete služby marketingovej agentúry, ktorá vám navyše podá presné informácie o prechode a vysvetlí čí je pre vás takýto prechod vhodný.

ľahšie rozhodovanie medzi použitím protokolu HTTP a HTTPS