Prečo sa webové stránky načítavajú taaak pomaly

Pomalé načítanie či neintuitívna navigácia sú časté chyby, ktorými disponujú niektoré webové stránky. Ich prevádzkovatelia občas zabúdajú na skutočnosť, že užívatelia internetu sú denne bombardovaní obrovským množstvom informácií. A pri prezeraní webových stránok očakávajú nielen kvalitný obsah, ale aj to, že webové stránky sa načítajú bez problémov. Ak chcete, aby sa potenciálni zákazníci zaujímali o vaše služby a produkty, musíte zabezpečiť rýchle a intuitívne fungovanie vlastného webu.

Webové stránky a ich optimálna rýchlosť – čo ich spomaľuje

Je zrejmé, že aby používateľ mohol navštíviť vaše webové stránky, tak ich musí otvoriť. Rozhoduje rýchlosť načítania a prevádzka stránky, ktoré ovplyvňujú nielen komfort pri prehliadaní, ale aj úroveň spokojnosti užívateľov – a najmä ich prítomnosť či neprítomnosť. Pretože užívatelia sú zvyčajne netrpezliví, ak sa webové stránky otvárajú dlhší čas, a teda v konečnom dôsledku o nich môžete prísť. Istý marketingový prieskum ukázal, že spomalenie načítania stránky iba o jednu sekundu zvyšuje nespokojnosť používateľov o 16 % a miera konverzie (prechod od návštevy k nákupu) klesá o 7 %! Navyše, pomalé načítanie ovplyvňuje aj zlú výslednú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania Google. Ak vás zaujíma, či sa vaše webové stránky načítavajú dostatočne rýchlo, môžete si to skontrolovať pomocou Google nástroja PageSpeed Insight. Zistili ste, že vaša webová stránka je pomalá a má nedosahuje metriky Core Web Vitals? Riešením môže byť práve AMP web!

Prečo sa webové stránky načítavajú taaak pomaly - 1

Čo určuje rýchlosť otvorenia a spustenia webových stránok?

Existuje niekoľko kľúčových prvkov, ktoré ovplyvňujú rýchlosť otvorenia a spustenia webov. Webové stránky sa načítajú pomalšie, ak:

–  sú preťažené animáciami, grafikou či vizuálnymi efektmi. Ak máte podobný problém, prečítajte si tiež tipy pre výborný grafický dizajn webu

– obsahujú príliš veľké rozmery a veľkosť fotografií a iných grafických prvkov,

– sú technicky nesprávne navrhnuté webové stránky (napr. na základe zastaraných technológií),

– obsahujú príliš veľa doplnkov alebo rozšírení (zbavte sa nepoužívaných),

– je komplikovaný zdrojový kód webových stránok (je potrebná ich minifikácia),

– zdrojové súbory stránky sú nekomprimované a veľké – ich odoslanie zo servera do zariadenia užívateľa spôsobí oneskorenie pri načítaní webu,

– je chybný hosting – príliš pomaly reagujúci server, ktorý nepodporuje výkonné technológie; server beží na pomalých diskoch atď.

Prečo sa webové stránky načítavajú taaak pomaly - 2

Prečo webové stránky nefungujú intuitívne

Z pohľadu užívateľa je dôležité, aby webové stránky poskytovali pohodlie pri ich užívaní. Možní zákazníci sa musia vedieť pohybovať na vašom webe. Ak im to uľahčíte, docielite svoj zámer, napríklad nákup, prihlásenie k odberu noviniek a pod. Aké sú časté chyby pri prehliadaní webov?

– Žiadna hierarchia prvkov: dôležité informácie musí web zdôrazňovať. Logicky súvisiace prvky musia byť aj vizuálne príbuzné. Členenie prvkov musí byť vhodne určené – napr. karta Ponuka by mala po kliknutí obsahovať jednotlivé druhy produktov či ponúkaných služieb.

– Žiadna tzv. omrvinková navigácia (ang. bread crumbs) a aktuálna poloha užívateľa: za omrvinkovú navigáciu sú považované odkazy v hornej časti webu, alebo vo výsledku vyhľadávania. Užívateľom pomáha pri lepšej navigácii na webovej stránke. Omrvinková navigácia teda zlepšuje dostupnosť jednotlivých sekcií daného webu. Používatelia tak rýchlejšie nájdu, čo hľadajú.

– Neakceptovanie všeobecných noriem a pravidiel pre návrh webov: záhlavie nemá väčšie písmo, chýbajúce popisy fotografií a pod.

– Chýba rozdelenie webovej stránky na funkčné oblasti (zvýraznením informácií uľahčíte požívateľom ich rozhodovanie – stačí im ich ukázať na stránke).

– Žiadne zreteľné označenie prvkov, ktoré umožňujú prekliknutie a prechod na ďalšiu úroveň stránky.

– Chaos na webe, t. j. veľmi veľa prvkov – výkričníky, príliš jasné farby, blikajúce upozornenia atď.

Moderné a efektívne webové stránky majú byť funkčné a prehľadné, preto nepodceňujte ich architektúru. Veď cieľom webu je získať zákazníkov, podporiť ich nákupné rozhodnutia a poskytnutie potrebných informácií o ponúkaných produktoch či službách.