Proč se webové stránky načítají taaak pomalu

Pomalé načítání zda neintuitívna navigace jsou časté chyby, kterými disponují některé webové stránky. Jejich provozovatelé občas zapomínají na skutečnost, že uživatelé internetu jsou denně bombardováni obrovským množstvím informací. A při prohlížení webových stránek očekávají nejen kvalitní obsah, ale i to, že webové stránky se načítají bez problémů. Pokud chcete, aby se potenciální zákazníci zajímali o vaše služby a produkty, musíte zajistit rychlé a intuitivní fungování vlastního webu.


Webové stránky a jejich optimální rychlost – co jejich zpomaluje


Je zřejmé, že aby uživatel mohl navštívit vaše webové stránky, tak je musí otevřít. Rozhoduje rychlost načítání a provoz stránky, které ovlivňují nejen komfort při prohlížení, ale i úroveň spokojenosti uživatelů – a zejména jejich přítomnost či nepřítomnost. Protože uživatelé jsou obvykle netrpěliví, pokud se webové stránky otevírají delší čas, a tedy v konečném důsledku o nich můžete přijít. Jistý marketingový průzkum ukázal, že zpomalení načítání stránky pouze o jednu sekundu zvyšuje nespokojenost uživatelů o 16% a míra konverze (přechod od návštěvy k nákupu) klesá o 7%! Navíc, pomalé načítání ovlivňuje i špatnou výslednou pozici ve výsledcích vyhledávání Google. Pokud vás zajímá, zda se vaše webové stránky načítají dostatečně rychle, můžete si to zkontrolovat pomocí Google nástroj PageSpeed ​​Insight.

Proč se webové stránky načítají taaak pomalu - 1

Co určuje rychlost otevření a spuštění webových stránek?

Existuje několik klíčových prvků, které ovlivňují rychlost otevření a spuštění webů. Webové stránky se načítají pomaleji, pokud:

 • jsou přetížené animacemi, grafikou či vizuálními efekty,
 • obsahují příliš velké rozměry a velikost fotografií a jiných grafických prvků,
 • jsou technicky nesprávné navržené webové stránky (např. Na základě zastaralých technologií),
 • obsahují příliš mnoho doplňků nebo rozšíření (zbavte se nepoužívaných),
 • je komplikovaný zdrojový kód webových stránek (je nutná jejich minifikácia),
 • zdrojové soubory stránky jsou nekomprimované a velké – jejich odeslání ze serveru do zařízení uživatele způsobí zpoždění při načítání webu,
 • je chybný hosting – příliš pomalu reagující server, který nepodporuje výkonné technologie; server běží na pomalých discích atd.
Proč se webové stránky načítají taaak pomalu - 2

Proč webové stránky nefungují intuitivní

Z pohledu uživatele je důležité, aby webové stránky poskytovaly pohodlí při jejich užívání. Možní zákazníci musí umět pohybovat na vašem webu. Pokud jim to usnadníte, docílíte svůj záměr, například nákup, přihlášení k odběru novinek apod. Jaké jsou časté chyby při prohlížení webů?

 • Žádná hierarchie prvků: důležité informace musí web zdůrazňovat. Logicky související prvky musí být i vizuálně příbuzné. Členění prvků musí být vhodně určeno – např. karta Nabídka by měla po kliknutí obsahovat jednotlivé druhy produktů či nabízených služeb.
 • Žádná tzv. omrvinková navigace (ang. bread crumbs) a aktuální poloha uživatele: za omrvinkovú navigaci jsou považovány odkazy v horní části webu, nebo ve výsledku vyhledávání. Uživatelům pomáhá při lepší navigaci na webové stránce. Omrvinková navigace tedy zlepšuje dostupnost jednotlivých sekcí daného webu. Uživatelé tak rychleji najdou, co hledají.
 • nepřijatých obecných norem a pravidel pro návrh webů: záhlaví nemá větší písmo, chybějící popisy fotografií apod.
 • Chybí rozdělení webové stránky na funkční oblasti (zvýrazněním informací usnadníte poživatelem jejich rozhodování – stačí jim jejich ukázat na stránce).
 • Žádné zřetelné označení prvků, které umožňují proklik a přechod na další úroveň stránky.
 • Chaos na webu, t. j. velmi mnoho prvků – vykřičníky, příliš jasné barvy, blikající upozornění atd.

  Moderní a efektivní webové stránky mají být funkční a přehledné, proto nepodceňujte jejich architekturu. Vždyť cílem webu je získat zákazníky, podpořit jejich nákupní rozhodnutí a poskytnutí potřebných informací o nabízených produktech či službách .