Proč se webové stránky načítají taaak pomalu

Proč se webové stránky načítají taaak pomalu - 2

Pomalé načítání zda neintuitívna navigace jsou časté chyby, kterými disponují některé webové stránky. Jejich provozovatelé občas zapomínají na skutečnost, že uživatelé internetu jsou denně bombardováni obrovským množstvím informací. A při prohlížení webových stránek očekávají nejen kvalitní obsah, ale i to, že webové stránky se načítají bez problémů. Pokud chcete, aby se potenciální zákazníci zajímali o vaše služby a produkty, musíte zajistit rychlé a intuitivní fungování vlastního webu.


Webové stránky a jejich optimální rychlost – co jejich zpomaluje


Je zřejmé, že aby uživatel mohl navštívit vaše webové stránky, tak je musí otevřít. Rozhoduje rychlost načítání a provoz stránky, které ovlivňují nejen komfort při prohlížení, ale i úroveň spokojenosti uživatelů – a zejména jejich přítomnost či nepřítomnost. Protože uživatelé jsou obvykle netrpěliví, pokud se webové stránky otevírají delší čas, a tedy v konečném důsledku o nich můžete přijít. Jistý marketingový průzkum ukázal, že zpomalení načítání stránky pouze o jednu sekundu zvyšuje nespokojenost uživatelů o 16% a míra konverze (přechod od návštěvy k nákupu) klesá o 7%! Navíc, pomalé načítání ovlivňuje i špatnou výslednou pozici ve výsledcích vyhledávání Google. Pokud vás zajímá, zda se vaše webové stránky načítají dostatečně rychle, můžete si to zkontrolovat pomocí Google nástroj PageSpeed ​​Insight.

Proč se webové stránky načítají taaak pomalu - 3

Co určuje rychlost otevření a spuštění webových stránek?

Existuje několik klíčových prvků, které ovlivňují rychlost otevření a spuštění webů. Webové stránky se načítají pomaleji, pokud:

 • jsou přetížené animacemi, grafikou či vizuálními efekty,
 • obsahují příliš velké rozměry a velikost fotografií a jiných grafických prvků,
 • jsou technicky nesprávné navržené webové stránky (např. Na základě zastaralých technologií),
 • obsahují příliš mnoho doplňků nebo rozšíření (zbavte se nepoužívaných),
 • je komplikovaný zdrojový kód webových stránek (je nutná jejich minifikácia),
 • zdrojové soubory stránky jsou nekomprimované a velké – jejich odeslání ze serveru do zařízení uživatele způsobí zpoždění při načítání webu,
 • je chybný hosting – příliš pomalu reagující server, který nepodporuje výkonné technologie; server běží na pomalých discích atd.
Proč se webové stránky načítají taaak pomalu - 4

Proč webové stránky nefungují intuitivní

Z pohledu uživatele je důležité, aby webové stránky poskytovaly pohodlí při jejich užívání. Možní zákazníci musí umět pohybovat na vašem webu. Pokud jim to usnadníte, docílíte svůj záměr, například nákup, přihlášení k odběru novinek apod. Jaké jsou časté chyby při prohlížení webů?

 • Žádná hierarchie prvků: důležité informace musí web zdůrazňovat. Logicky související prvky musí být i vizuálně příbuzné. Členění prvků musí být vhodně určeno – např. karta Nabídka by měla po kliknutí obsahovat jednotlivé druhy produktů či nabízených služeb.
 • Žádná tzv. omrvinková navigace (ang. bread crumbs) a aktuální poloha uživatele: za omrvinkovú navigaci jsou považovány odkazy v horní části webu, nebo ve výsledku vyhledávání. Uživatelům pomáhá při lepší navigaci na webové stránce. Omrvinková navigace tedy zlepšuje dostupnost jednotlivých sekcí daného webu. Uživatelé tak rychleji najdou, co hledají.
 • nepřijatých obecných norem a pravidel pro návrh webů: záhlaví nemá větší písmo, chybějící popisy fotografií apod.
 • Chybí rozdělení webové stránky na funkční oblasti (zvýrazněním informací usnadníte poživatelem jejich rozhodování – stačí jim jejich ukázat na stránce).
 • Žádné zřetelné označení prvků, které umožňují proklik a přechod na další úroveň stránky.
 • Chaos na webu, t. j. velmi mnoho prvků – vykřičníky, příliš jasné barvy, blikající upozornění atd.

  Moderní a efektivní webové stránky mají být funkční a přehledné, proto nepodceňujte jejich architekturu. Vždyť cílem webu je získat zákazníky, podpořit jejich nákupní rozhodnutí a poskytnutí potřebných informací o nabízených produktech či službách .