Aké sú najnovšie SEO trendy – aktuálne novinky o SEO (2. časť)

SEO trendy na aktuálny rok sú zrejmé – prioritou ostáva dobrý positioning. Medzi rozhodujúce faktory patrí SXO (spojenie UX a SEO) aj jedinečný obsah vytvorený odborníkmi s použitím relevantných zdrojov. (Viac o tejto dvojici SEO trendov sa dočítate tu). Medzi ďalšie SEO trendy zaraďujú odborníci hlasové vyhľadávanie, videá a automatizáciu. Prečo?

SEO trendy

SEO trendy – 3. hlasové vyhľadávanie

Rastúci význam hlasového vyhľadávania znamená pre firmy zaoberajúce sa SEO aktivitami jediné – zamerať sa na konverzačný marketing založený na preklade písaného obsahu do prirodzeného jazyka. Takýto obsah má menej formálnu štruktúru a kladie menší dôraz na kľúčové slová. Podľa výskumu z roku 2018 až 58 % spotrebiteľov využíva hlasové vyhľadávanie na získavanie informácií. Preto Google pracuje na zmenách svojich algoritmov na hlasové technológie. Verejnosti už predstavil Languagee Model for Dialogue Applications (LaMDA) – model pre vedenie konverzácie.

SEO trendy

SEO trendy – 4. video

Podľa štúdie z roku 2021 až 85 % užívateľov chce vidieť viac videí týkajúcich sa danej značky/firmy a až 86 % spoločnosti využíva vizuálne materiály pre marketingové účely. Dôvod? Video marketing je výborný nástroj na získavanie návštevnosti a generovanie potenciálnych zákazníkov (k najefektívnejším patrí firemný kanál na YouTube či  video obsah na Facebooku). Používa sa aj na budovanie interakcie a v budúcnosti bude mať obrovský vplyv na umiestnenie webov vo výsledkoch vyhľadávania. Aj preto patrí medzi SEO trendy roku 2022.

SEO trendy

SEO trendy – 5. automatizácia

Súčasné SEO trendy zdôrazňujú – automatizujte procesy SEO. (Patria tu nástroje na analýzu údajov, technické audity i nástroje, ktoré vám umožnia porovnávať sa s ostatnými webmi.) Automatizácia skracuje čas medzi zberom údajov a vykonaním opatrení na základe realizovaných pozorovaní. Pokročilé SEO nástroje sú schopné spracovávať obrovské množstvo informácií súčasne. Zároveň sú presné a dokážu včas upozorniť na problémy a chyby, ktoré je možné ihneď opraviť.

SEO trendy

Medzi ďalšie SEO trendy patrí zvyšovanie dôležitosti sociálneho počúvania (monitorovanie služby sociálnych médií – sledovanie názorov zákazníkov, zmienok o firme a pod.) a SEO integrácia s plateným vyhľadávaním (podpora umiestňovania pomocou platených aktivít – PPC kampane a optimalizácia off-site a on-site musia byť úzko prepojené). Zdôrazňuje sa aj úloha dostupnosti (prvky webu dostupné každému užívateľovi, vrátane ľudí so zrakovým alebo iným hendikepom). SEO trendy, to je aj zber a analýza získaných SEO údajov pre vytváranie efektívnejších marketingových stratégií.

Dostaňte svoj web na vyššie pozície v Google vyhľadávači a stavte na odborníkov na SEO, ktorí vám pomôžu dostať návštevníkov na vašu stránku.