Záleží na počte znakov meta title v prípade SEO – 2. časť

Je potrebné zdôrazniť, že meta title s meta description (spolu vytvárajú meta dáta) patria k najdôležitejším bodom v oblasti tvorenia webu. Ovplyvňujú to, ako sa bude náš web zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, teda aký bude mať názov. Majú vplyv aj na to, ako váš web uvidia užívatelia v konkurencii iných adries a vplývajú aj na mieru prekliku. Debaty o tom, aký by mal byť počet znakov v meta title, sa vedú neustále. Aká je správna odpoveď?

meta title

Ovplyvňuje dĺžka meta title SEO?

Dĺžka, t. j. počet znakov meta title je dôležitá predovšetkým pre používateľov. Ak dostatočne napovie o obsahu webu, tak užívatelia budú mať lepšiu predstavu o tom, čo na stránke nájdu. John Muller, zamestnanec spoločnosti Google zdôrazňuje, že dĺžka meta title nie je faktorom SEO hodnotenia. Inými slovami – neexistuje žiadne odporúčanie na počet znakov v meta title. Čiže počet znakov v nadpise neovplyvňuje pozíciu stránky vo výsledkoch organického vyhľadávania. Každopádne, meta title rozhodne netreba podceňovať a venovať náležitú pozornosť jeho správnemu napísaniu. Mal by spĺňať dve hlavné funkcie – adekvátnym spôsobom informovať o obsahu a zároveň byť pútavý, t. j. nabádať k návšteve danej webovej stránky. 

meta title

Existuje dokonalý meta title

Pri písaní meta title sa vyplatí pridŕžať sa niekoľkých spoľahlivých a overených tipov. Dobrý titulok by mal:

– byť vecný, konkrétny a stručný – jasne informovať o obsahu (žiadne zbytočnosti a nepodstatné informácie),

– byť relevantný – vyjadrovať sa k danej téme

– obsahovať kľúčové slová (avšak v primeranom množstve, nie nadmerne – pozor na kanibalizáciu kľúčových slov)

– byť originálny (nenapodobňovať frázy používané na iných stránkach, vždy sa usilovať o jedinečný text, ktorý upúta – odporúčané sú dynamické slovesá, otázky a pod. Prečítajte si, aké sú najčastejšie chyby pri písaní nového článku.)

– prehľadnosť

Meta title by zároveň mal zaujať, upútať pozornosť užívateľov – presvedčiť ku kliknutiu. Je dobré, ak obsahuje aj konkurenčnú výhodu – čiže dôvod k navštíveniu webu (doprava zadarmo a pod.). Čo sa týka gramatického a pravopisného hľadiska, meta title nemá pravidlá týkajúce sa používania čísla (jednotné/množné), pádu (nominatív, genitív atď.) či času (prítomný, minulý, budúci). Odporúča sa však, aby bolo kľúčové slovo použité v presnom tvare.  Dobrá rada na záver – radšej nech je meta title výstižný a kratší ako zbytočne dlhý a krkolomný, ktorý sa zle číta. Pri meta title je taktiež potrebné vyhýbať sa duplicitnému obsahu.

meta title

Meta title je jedným z najdôležitejších prvkov dobrého SEO (každopádne, iba SEO nestačí, dôležité je SXO). Ide síce len o jeden riadok, ktorý čo najpresnejšie informuje používateľov o obsahu danej webovej stránky. A do veľkej miery napovie, čo môžu na webe očakávať. Aj preto by ste nemali podceňovať meta title. Pretože aj jeden riadok môže byť rozhodujúci.