Záleží na počtu znaků meta title v případě SEO – 2. část

Je třeba zdůraznit, že meta title s meta description (spolu vytvářejí meta data) patří k nejdůležitějším bodům v oblasti tvoření webu. Ovlivňují to, jak se bude náš web zobrazovat ve výsledcích vyhledávání, tedy jaký bude mít název. Mají vliv i na to, jak váš web uvidí uživatelé v konkurenci jiných adres a ovlivňují také míru prokliku. Debaty o tom, jaký by měl být počet znaků v meta title, se vedou neustále. Jaká je správná odpověď?

Záleží na počtu znaků meta title v případě SEO – 2. část - 1

Ovlivňuje délka meta title SEO?

Délka, t. j. počet znaků meta title je důležitá především pro uživatele. Pokud dostatečně napoví o obsahu webu, tak uživatelé budou mít lepší představu o tom, co na stránce najdou. John Muller, zaměstnanec společnosti Google zdůrazňuje, že délka meta title není faktorem SEO hodnocení. Jinými slovy – neexistuje žádné doporučení na počet znaků v meta title. Čili počet znaků v nadpisu neovlivňuje pozici stránky ve výsledcích organického vyhledávání. Každopádně, meta title rozhodně není třeba podceňovat a věnovat náležitou pozornost jeho správnému napsání. Měl by splňovat dvě hlavní funkce – adekvátním způsobem informovat o obsahu a zároveň být poutavý, tzn. j. vybízet k návštěvě dané webové stránky.

Záleží na počtu znaků meta title v případě SEO – 2. část - 2

Existuje dokonalý meta title

Při psaní meta title se vyplatí přidržet se několika spolehlivých a ověřených tipů. Dobrý titulek by měl:

  • být věcný, konkrétní a stručný – jasně informovat o obsahu (žádné zbytečnosti a nepodstatné informace),
  • být relevantní – vyjadřovat se k danému tématu
  • obsahovat klíčová slova (avšak v přiměřeném množství, ne nadměrně – pozor na kanibalizaci klíčových slov)
  • být originální (nenapodobovat fráze používané na jiných stránkách, vždy usilovat o jedinečný text, který upoutá – doporučená jsou dynamická slovesa, dotazy apod. Přečtěte si, jaké jsou nejčastější chyby při psaní nového článku.)
  • přehlednost

Meta title by zároveň měl zaujmout, upoutat pozornost uživatelů – přesvědčit ke kliknutí. Je dobré, obsahuje-li i konkurenční výhodu – tedy důvod k navštívení webu (doprava zdarma apod.). Co se týče gramatického a pravopisného hlediska, meta title nemá pravidla týkající se používání čísla (jednotné/množné), pádu (nominativ, genitiv atd.) či času (přítomný, minulý, příští). Doporučuje se však, aby bylo klíčové slovo použito v přesném tvaru. Dobrá rada na závěr – raději ať je meta title výstižný a kratší než zbytečně dlouhý a krkolomný, který se špatně čte. U meta title je také třeba vyhýbat se duplicitnímu obsahu.

Záleží na počtu znaků meta title v případě SEO – 2. část - 3

Meta title je jedním z nejdůležitějších prvků dobrého SEO (každopádně, pouze SEO nestačí, důležité je SXO). Jedná se sice jen o jeden řádek, který co nejpřesněji informuje uživatele o obsahu dané webové stránky. A do velké míry napoví, co mohou na webu očekávat. I proto byste neměli podceňovat meta title. Protože i jeden řádek může být rozhodující.