Záleží na počtu znaků meta title v případě SEO – 1. část

Meta title má velký význam pro SEO, jelikož patří mezi nejdůležitější on-page prvky stránky z pohledu SEO optimalizace. Je jedním (ne jediným) z hodnotících faktorů Google. Meta title se zobrazuje v prohlížeči jako první věta (hlavička) v podobě textového odkazu a je viditelný v horní části karty prohlížeče. Následující článek vám prozradí, zda má délka – tedy počet znaků – meta title vliv na hodnocení vašeho webu.

Meta title

Co je meta title a k čemu slouží

Začneme tím, co je vlastně meta title. Definic je poměrně mnoho. Každopádně, hlavní charakteristikou je, že se jedná o název, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání a zároveň je odkazem na webovou stránku. Meta title poskytuje stručný popis obsahu této webové stránky a rozhoduje o míře prokliku na váš web. Je-li meta title správně vyplněn a poutavě napsaný, dokáže zvýšit míru prokliku. Často je totiž meta title to první, co uživatele odkáže na váš web. Proto by měl obsahovat relevantní klíčové slovo a být originální, poutavý a vystihnout obsah webu. Na meta title by měl smysluplně a přirozeně navazovat meta description (kratší informativní text), který jej vhodně doplní. Meta title společně s meta description vytvářejí meta data. Neexistuje ideální postup pro perfektní meta title, každopádně jsou jistá obecná doporučení, kterých byste se měli držet.

Meta title

Jak dlouhý by měl být meta title

Většina zdrojů říká, že meta title by se měl skládat z 50 – 60 znaků včetně mezer. Tento údaj není nesprávný, avšak je důležité podotknout, že se jedná o přibližné číslo. Proč? Protože hodně závisí na tom, jaká písmena tvoří meta title. Například písmeno w je mnohem širší než písmeno i či j. Počet znaků souvisí s tím, kolik místa pro nadpis poskytuje Google ve výsledcích vyhledávání. Pokud jej překročíte, meta title bude zkrácen a ukončen třemi tečkami (to však ne zrovna nejlépe působí na CTR). V některých případech se stává, že Google automaticky vygeneruje meta title pomocí názvu H1. Je třeba poznamenat, že meta title má sestávat z vhodně zvolených klíčových slov a frází, přičemž klíčové slovo by mělo být na prvním místě, jelikož má pro Google roboty největší váhu. Avšak s klíčovými slovy byste to neměli přehánět a používat je v přiměřeném množství (obecným problémem při psaní textů je právě kanibalizace klíčových slov).

Meta title

Chcete-li mít perfektní online marketing včetně meta dat a SEO optimalizace webu, obraťte se na kreativní reklamní agenturu s více než 25letými zkušenostmi.