Záleží na počte znakov meta title v prípade SEO – 1. časť

Meta title má veľký význam pre SEO, keďže patrí medzi najdôležitejšie on-page prvky stránky z pohľadu SEO optimalizácie. Je jedným (nie jediným) z hodnotiacich faktorov Google. Meta title sa zobrazuje v prehliadači ako prvá veta (hlavička) v podobe textového odkazu a je viditeľný v hornej časti karty prehliadača. Nasledujúci článok vám prezradí, či má dĺžka – teda počet znakov – meta title vplyv na hodnotenie vášho webu.

Meta title

Čo je meta title a načo slúži

Začneme tým, čo je vlastne meta title. Definícií je pomerne veľa. Každopádne, hlavnou charakteristikou je, že ide o názov, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania a zároveň je odkazom na webovú stránku. Meta title poskytuje stručný popis o obsahu danej webovej stránky a rozhoduje o miere prekliku na váš web. Ak je meta title správne vyplnený a pútavo napísaný, dokáže zvýšiť mieru prekliku. Často je totiž meta title to prvé, čo užívateľov odkáže na váš web. Preto by mal obsahovať relevantné kľúčové slovo a byť originálny, pútavý a vystihnúť obsah webu. Na meta title by mal zmysluplne a prirodzene nadväzovať meta description (kratší informatívny text), ktorý ho vhodne doplní. Meta title spoločne s meta description vytvárajú meta dáta. Neexistuje ideálny postup na perfektný meta title, každopádne sú isté všeobecné odporúčania, ktorých by ste sa mali pridŕžať.

Meta title

Aký dlhý by mal byť meta title

Väčšina zdrojov hovorí, že meta title by mal pozostávať z 50 – 60 znakov vrátane medzier. Tento údaj nie je nesprávny, avšak je dôležité podotknúť, že ide o približné číslo. Prečo? Pretože veľa závisí od toho, aké písmená tvoria meta title. Napríklad písmeno w je oveľa širšie ako písmeno i či j. Počet znakov súvisí s tým, koľko miesta pre nadpis poskytuje Google vo výsledkoch vyhľadávania. Ak ho prekročíte, meta title bude skrátený a ukončený tromi bodkami (to však nie práve najlepšie pôsobí na CTR). V niektorých prípadoch sa stáva, že Google automaticky vygeneruje meta title pomocou názvu H1. Je potrebné poznamenať, že meta title má pozostávať z vhodne zvolených kľúčových slov a fráz, pričom kľúčové slovo by malo byť na prvom mieste, keďže má pre Google robotov najväčšiu váhu. Avšak s kľúčovými slovami by ste to nemali preháňať a používať ich v primeranom množstve (všeobecným problémom pri písaní textov je práve kanibalizácia kľúčových slov).

Meta title

Ak chcete mať perfektný online marketing vrátane meta dát a SEO optimalizácie webu, obráťte sa na kreatívnu reklamnú agentúru s viac ako 25-ročnými skúsenosťami.