Čo je kanibalizácia kľúčových slov a ako ju vyriešiť? 🤖

Aj keď ste zabezpečili efektívnu SEO optimalizáciu vášho webu, je nutné ho priebežne kontrolovať. Môže totiž nastať problém – kanibalizácia kľúčových slov. Znamená to, že vyhľadávač Google má problém rozpoznať, ktorý z vašich článkov je relevantnejší a preto oba zaradí vo vyhľadávaní nižšie. Kanibalizácia kľúčových slov tak pre optimalizáciu znamená nemalé problémy. Ako rozpoznať kanibalizáciu a účinne proti nej bojovať?

Čo je kanibalizácia kľúčových slov?

Kanibalizácia kľúčových slov je definovaná ako jav, pri ktorom je niekoľko podstránok jednej webovej stránky alebo e-shopu optimalizovaných na rovnaké alebo takmer rovnaké kľúčové slová. Ak optimalizujete svoje články za podobných podmienok – napríklad máte dva príspevky na rovnakú tému len s malými obmenami, taktiež môže nastať kanibalizácia kľúčových slov. Výsledkom tohto javu je vzájomné prekrývanie jednotlivých adries URL v organických výsledkoch. Znamená to, že ste sami sebe konkurenciou vo vyhľadávaní Google. Ten nedokáže určiť hlavnú verziu z vašich príspevkov pri určitom dopyte a zbytočne si navzájom konkurujú.

Čo môže kanibalizácia kľúčových slov spôsobiť?

Kedysi bolo zobrazovanie jedného webu viackrát za sebou na dennom poriadku. Algoritmus Google však v súčasnosti výrazne obmedzuje zobrazovanie rôznych podstránok vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré patria do rovnakej domény. Kanibalizácia kľúčových slov teda môže viesť k vážnym problémom s umiestnením stránky vo vyhľadávači.

Aj v súčasnosti môže nastať situácia, keď sa vo vyhľadávaní zobrazia napríklad 3 podstránky jedného webu na najvyšších pozíciách a to je priaznivá situácia, pretože napriek kanibalizácii budeme dominovať výsledkom vyhľadávania. V skutočnosti je však tento jav stále menej a menej častý, takže ak taká dominancia neexistuje a pozorujeme skoky v pozíciách v priebehu času, mali by sa prijať opatrenia.Kanibalizacií kľúčových slov sú najviac vystavené weby s úzkou špecifikáciou a veľmi podobným obsahom na niekoľkých podstránkach, ako aj informačné portály a často aktualizované tematické blogy. Ku kanibalizácii kľúčových slov môže dôjsť aj vo veľkých online obchodoch, kde je podobná optimalizácia podstránky a domovskej stránky.

Čo je kanibalizácia kľúčových slov a ako ju vyriešiť? 🤖 - 2

Aké sú príčiny kanibalizácie kľúčových slov?

Kanibalizácia kľúčových slov má rôzne príčiny. Dbajte na tieto chyby a vyvarujte sa im:

Duplikácia metadát

Rovnaké skupiny metadát na mnohých podstránkach môžu viesť k nesprávnej interpretácii robotmi vyhľadávacieho nástroja. Vtedy nastáva kanibalizácia kľúčových slov.

Duplikácia obsahu v rámci jednej domény na rôznych podstránkach

Zásobenie textov rovnakými kľúčovými slovami, duplikácia nadpisov a podnadpisov H1 a H2 na rôznych podstránkach alebo použitie podobných atribútov ALT v obrázkoch. To všetko si roboty vyhľadávacieho nástroja interpretujú ako duplicitný obsah a vaše podstránky vyhodnotia ako menej relevantné pre vyššie pozície vo vyhľadávaní.

Nesprávne vnútorné a vonkajšie prepojenie

Ak nastavíte pri internom a externom prelinkovaní rovnaký anchortext na viacero rôznych podstránok, môžete tým prispieť k vzniku kanibalizácie kľúčových slov.

Zlá implementácia alebo nedostatok kanonických značiek rel = „canonical“

Kanonické značky informujú robota Google o tom, že vieme o tom istom obsahu na niekoľkých podstránkach. Preto stojí za to sa postarať o ich správnu implementáciu a dostatočné rozmiestnenie v rámci vášho webu.

Nesprávne presmerovanie 301 alebo ich neprítomnosť

Presmerovanie 301 sa používa v prípade, ak nechceme, aby sa používateľovi daná stránka zobrazovala (napríklad, ak sa vypredá produkt na e-shope). Avšak presmerovanie na kategórie alebo produkty tematicky vzdialené od danej podstránky môže spôsobiť kanibalizáciu kľúčových slov.

Ako rozpoznať kanibalizáciu kľúčových slov na webovej stránke?

Ak pozície vašej stránky pri danej fráze výrazne kolíšu – napríklad sú jeden deň v top10 a ďalšie klesnú až na piatu desiatku, začnite pozorovať, na ktorých podstránkach je daná fráza indexovaná v daný deň.

Ak si všimnete, že indexovaná adresa URL sa tiež mení so zmenou vašej pozície – pravdepodobne to znamená, že na stránke dochádza ku kanibalizácii kľúčového slova. Kanibalizáciu môžete zistiť aj pomocou monitorovacích nástrojov – oplatí sa okrem iného použiť Senuto alebo Semstorm. Užitočná môže byť aj služba Google Search Console.

Ako bojovať proti kanibalizácii kľúčových slov?

Ak viete, že kanibalizácia kľúčových slov sa naozaj objavuje na vašom webe a správne ste identifikovali podstránky, ktoré medzi sebou bojujú o pozíciu v SERP pre danú frázu, môžete problém vyriešiť. Najprv by ste mali výrazne znížiť výskyt kľúčovej vety na menej dôležitých podstránkach a pokúsiť sa zvýšiť jej prítomnosť na podstránke, na ktorej vám najviac záleží.

Ďalším riešením v závislosti od dôvodu a možností môže byť napríklad: zlúčenie stránok do jedného a presmerovanie, použitie kanonických odkazov, zlepšenie interného (externého) prepojenia a zakotvenia textov, použitie presmerovaní 301. Pomôcť môže tiež oprava obsahu prostredníctvom tematického rozdelenia – ak napríklad zverejníte 2 články o presmerovaniach 301, môžete ich prepísať tak, aby jeden vysvetlil, čo to je a výhody a druhý poskytol tipy, ako to urobiť.

Veľkou pomocou pri vašich činnostiach môže byť optimalizačná tabuľka, v ktorej priraďujete frázy pre danú adresu URL, pre ktorú ju chcete optimalizovať. Pre všeobecnejšie frázy je lepšie zvoliť kategórie vyššej úrovne alebo domovskú stránku. Pre frázy, ako napríklad názov produktu + názov výrobcu je lepšie zvoliť podstránky pripravené tak, aby filtrovali produkty danej kategórie iba od jedného výrobcu. Pre frázy s dlhým chvostom, ako napríklad kategória + názov výrobcu + model / farba  sú najvhodnejšie konkrétne stránky produktov.

Dobre naplánovaná stratégia optimalizácie obsahu vám pomôže účinne posilniť príslušné podstránky pre dané kľúčové slová a zabráni výskytu kanibalizácie kľúčových slov v budúcnosti. Vykonajte bezplatný audit vašich webových stránok a zlepšite viditeľnosť vo vyhľadávacom nástroji. Bezplatný audit nájdete tu.