Co je SEO audit a proč jej potřebují majitelé webových stránek – 2. část

SEO audit ukáže silné i slabé stránky vašeho webu. Obsahuje doporučení nejen pro SEO specialisty, ale i copywritery či programátory. SEO audit se totiž soustředí na obsahové i technické chyby webu a předkládá návrhy na jejich nápravu či odstranění. Jednoduše řečeno – SEO audit se zaměřuje na nastavení a strukturu webu i úpravu obsahu s cílem zvýšit jeho Google hodnocení, které určuje pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

SEO audit

SEO audit a jeho části

SEO audit představuje rozsáhlejší dokument zaměřený na faktory, jejichž optimalizace může mít klíčový vliv na pozici a viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. SEO audit je komplexní proces a obecně sestává z technické a obsahové části. V rámci technické části se kontrolují URL adresy, zabezpečení SSL certifikátem a http či https (protokoly, díky kterým prohlížeč může komunikovat se serverem). SEO audit – to je také kontrola správného stránkování. Jednotlivé stránky na webu by měly být indexovatelné, mít vlastní URL adresu a unikátní obsah. Stránkované weby mají disponovat HTML interními odkazy. SEO audit zahrnuje také kontrolu sitemap (souborů obsahujících data o specifických typech obsahu na webu), zobrazování stránek v mobilu či rychlost načítání stránky. Je totiž mnoho faktorů, které zapříčiňují pomalé načítání webu.

SEO audit

On- a off-site SEO optimalizace webu díky SEO auditu

Kromě technické části určené zejména pro programátory tvoří SEO audit také obsahová část. Její závěry by si k srdci měli vzít zejména ti, kdo tvoří obsah daného webu. SEO audit totiž kontroluje strukturu obsahu stránek, hodnotí klíčová slova a jejich vyhledávání. Důležitou součástí jsou metadata (metatitulky a metapopisy). SEO audit odhalí, zda jste zanedbali alt popisy neboli popisy obrázků. Z uvedeného vyplývá, že SEO audit se soustřeďuje na on-site, jakož i off-site SEO optimalizaci, tzn. j. získání dobrých zpětných odkazů na vaši webovou stránku, a to z Googlem dobře hodnocených webů. SEO audit si můžete provést sami prostřednictvím různých nástrojů, příp. oslovit profesionály. Na ty se určitě obraťte v případě, že vás SEO audit znepokojil, tedy neumíte sami správně aplikovat potřebné změny a opravy. SEO audit neslouží jen ke zjištění stavu webu. Je doporučen ve více případech, o. . i. i tehdy, chcete-li zjistit, jak je na tom vaše webová stránka v porovnání s konkurencí.

SEO audit

Je zřejmé, že SEO audit představuje dokument s důležitými informacemi, které mohou pomoci při pokroku vašeho webu. Odhalí totiž nejen dobré aspekty a nastavení vašeho webu, ale také nedostatky, jejichž náprava standardně vede k posunutí webové stránky ve výsledcích vyhledávání a zvýšení její organické návštěvnosti. Jistý čas po zavedení změn byste měli opět provést SEO audit, abyste zjistili, zda došlo k předpokládaným pozitivním posunům a bylo dosaženo požadovaného efektu.