Čo je SEO audit a prečo ho potrebujú majitelia webových stránok – 2. časť

SEO audit (1. časť) ukáže silné aj slabé stránky vášho webu. Obsahuje odporúčania nielen pre SEO špecialistov, ale aj copywriterov či programátorov. SEO audit sa totiž sústreďuje na obsahové aj technické chyby webu a predkladá návrhy na ich nápravy či odstránenia. Jednoducho povedané – SEO audit sa zameriava na nastavenia a štruktúru webu aj úpravu obsahu s cieľom zvýšiť jeho Google hodnotenie, ktoré určuje pozíciu webstránky vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO audit

SEO audit a jeho časti

SEO audit predstavuje rozsiahlejší dokument zameraný na faktory, ktorých optimalizácia môže mať kľúčový vplyv na pozíciu a viditeľnosť vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania. SEO audit je komplexný proces a vo všeobecnosti pozostáva z technickej a obsahovej časti. V rámci technickej časti sa kontrolujú URL adresy, zabezpečenie SSL certifikátom a http či https (protokoly, vďaka ktorým prehliadač môže komunikovať so serverom). SEO audit – to je aj kontrola správneho stránkovania. Jednotlivé stránky na webe by mali byť indexovateľné, mať vlastnú URL adresu a unikátny obsah. Stránkované weby majú disponovať HTML internými odkazmi. SEO audit zahŕňa aj kontrolu sitemap (súborov obsahujúcich dáta o špecifických typoch obsahu na webe), zobrazovanie stránok v mobile či rýchlosť načítania stránky. Je totiž veľa faktorov, ktoré zapríčiňujú pomalé načítanie webu.

SEO audit

On- a off-site SEO optimalizácia webu vďaka SEO auditu

Okrem technickej časti určenej najmä pre programátorov tvorí SEO audit aj obsahová časť. Jej závery by si k srdcu mali vziať najmä tí, ktorí tvoria obsah daného webu. SEO audit totiž kontroluje štruktúru obsahu stránok, hodnotí kľúčové slová a ich vyhľadávanie. Dôležitou súčasťou sú metadáta (metatitulky a metapopisy). SEO audit odhalí, či ste zanedbali alt popisy, čiže popisy obrázkov. Z uvedeného vyplýva, že SEO audit sa sústreďuje na on-site, ako aj off-site SEO optimalizáciu, t. j. získanie dobrých spätných odkazov na vašu webovú stránku, a to z Googlom dobre hodnotených webov. SEO audit si môžete vykonať sami prostredníctvom rôznych nástrojov, príp. osloviť profesionálov. Na tých sa určite obráťte v prípade, ak vás SEO audit znepokojil, teda neviete sami správne aplikovať potrebné zmeny a opravy. SEO audit neslúži len na zistenie stavu webu. Je odporúčaný vo viacerých prípadoch, o. i. aj vtedy, ak chcete zistiť, ako je na tom vaša webová stránka v porovnaní s konkurenciou.

SEO audit

Je zrejmé, že SEO audit predstavuje dokument s dôležitými informáciami, ktoré môžu pomôcť pri napredovaní vášho webu. Odhalí totiž nielen dobré aspekty a nastavenia vášho webu, ale aj nedostatky, ktorých náprava štandardne vedie k posunutiu webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšeniu jej organickej návštevnosti. Istý čas po zavedení zmien by ste mali opäť urobiť SEO audit, aby ste zistili, či došlo k predpokladaným pozitívnym posunom a bol dosiahnutý želaný efekt.