Usmerňujte používateľa na webe – riešením je internetový odkaz (1. časť)

Interný internetový odkaz predstavuje dôležitý prvok ovplyvňujúci používateľov, ktorí navštívia váš web. Zároveň ovplyvňuje aj pozíciu webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Interný internetový odkaz presmeruje používateľa na iné miesto v rámci webu. Môže byť umiestnený v texte (tvorí ho jedno písmenko, slovo či celá veta) alebo skrytý v grafike.

Usmerňujte používateľa na webe – riešením je internetový odkaz (1. časť) - 1

Internetový odkaz a kotva

Internetový odkaz vás môže presmerovať na podstránku v rámci tej istej adresy, alebo na iný web. Ak sa spomína pojem interný internetový odkaz, tak je potrebné aj krátke poučenie o kotve. Ide o obsah odkazu viditeľného na webe. Zvyčajne je odlíšený inou farbou, typom písma (tučné) a podčiarknutím. Po kliknutí na kotvu sa presuniete na inú adresu. Rozlišujú sa štyri typy:

  • kotva predaja obsahujúce kľúčové slovo (napríklad dámske topánky; pozn. autora – pri každom texte pozor na kanibalizáciu kľúčových slov). Existujú aj tzv. polopredajné kotvy obsahujúce rozšírenú verziu kľúčového slova (športové dámske topánky),
  • kotvy značky – zvyčajne sú tvorené názvom spoločnosti, príp. webom,
  • kotvy na pozadí – často nabádajú k akcii (Prečítajte si viac o našej ponuke a pod.),
  • kotviaca adresa URL – najčastejšie ju možno nájsť v zdrojoch, ktoré autor použil pri písaní alebo v poznámkach pod čiarou.
Usmerňujte používateľa na webe – riešením je internetový odkaz (1. časť) - 2

Umiestnenie internetového odkazu

Internýinternetový odkaz môžu tvoriť všetky položky, na ktoré je možné kliknúť a prejsť na inú podstránku. Zvyčajne sú to hlavné kategórie ako O nás, Naše produkty, Kontakt a pod. Žiaľ, autori textov často zvyknú zabúdať na internetový odkaz v textoch, ktoré zverejňujú napríklad na firemnom blogu. Povedzme, že vlastníte obchod s notebookmi a pripravujete blog o rôznych typoch počítačového vybavenia. Ak ste v minulosti písali článok o notebookoch vhodných do kancelárie, rozhodne sa vyplatí v pripravovanom texte uviesť internetový odkaz na tento starší  článok, keďže súvisí s predkladanou témou.

Usmerňujte používateľa na webe – riešením je internetový odkaz (1. časť) - 3

Internetový odkaz zjednodušuje používateľovi orientáciu na vašom webe

To znamená, že užívateľ je schopný pomerne rýchlo nájsť informácie, ktoré ho môžu zaujímať, a čo viac – roboty vyhľadávačov skenujú váš web efektívnejšie.  Inými slovami: internetový odkaz vytvára systém, ktorý spája podstránky v rámci vášho webu, posilňuje SEO a zároveň poskytuje používateľovi viacero ciest, ako sa dostať ku konkrétnemu článku, produktu alebo inej podstránke. (Získané informácie zároveň môžu zvýšiť pravdepodobnosť predaja.) Okrem popisov produktov či v blogoch je internetový odkaz častý aj pod produktmi. Ak máte web zameraný na notebooky, pri ich prehliadaní sa môže v spodnej časti stránky objaviť napríklad príslušenstvo k notebookom.