FAQ schéma – sprievodca pre začiatočníkov (1. časť)

FAQ patrí k aktuálnym SEO trendom. Predstavuje schému častých otázok z pohľadu užívateľa, ktorá pri správnom nastavení môže viesť k väčšej návštevnosti vyhľadávania. Implementácia FAQ je pomerne jednoduchá a dá sa dokonca zautomatizovať. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je FAQ schéma, prečo by ste ju mali používať a ako ju implementovať pre SEO.

FAQ

Čo je FAQ?

FAQ je skratka pre často kladené otázky. Zároveň ide o jednu z niekoľkých typov schém podporovaných Google. FAQ môže byť nápomocná pri dosiahnutí lepšieho vyhľadávania optimalizácie pre vyhľadávače tým, že Googlu pomôže porozumieť obsahu vášho webu.  

Štruktúrované dáta sú informácie, ktoré sú organizované špeciálne pre systém, aby im porozumel. Zjednodušene možno povedať, že štruktúrované dáta v rámci FAQ fungujú tak, že Googlu výslovne povedia, že toto je meno autora, toto je položená otázka a toto je odpoveď na túto otázku. Označené informácie môže Google ľahko použiť na pridávanie rozšírených výsledkov do výsledkov vyhľadávania, čo prináša výhody webom s vyššou návštevnosťou. O ďalších výhodách FAQ sa dočítate tu.

FAQ

Kto môže používať štruktúrované údaje FAQ

Na FAQ dátach je úžasné to, že je možné implementovať ich prakticky na akýkoľvek druh webovej lokality, či už ide o miestnu službu, elektronický obchod alebo informačnú webovú stránku. Vďaka takmer univerzálnej použiteľnosti štruktúrovaných údajov sú FAQ ideálne pre každú webovú stránku na získanie náskoku v rebríčku. Jediné webové stránky, ktoré nemôžu používať štruktúrované údaje FAQ, sú tie, na ktorých návštevníci webových stránok poskytujú viacero odpovedí, napríklad vo webovom fóre.

Kedy by ste nemali použiť schému FAQ?

FAQ je vo všeobecnosti odporúčaná SEO špecialistami. Každopádne, existujú situácie, kedy by ste nemali použiť schému FAQ. Pridanie FAQ môže vyžadovať pridanie JavaScriptu na vytvorenie funkcie skrytých odpovedí. Prečo môže byť JavaScript problematický? Prispieva k spomaleniu webovej stránky. Taktiež voľte správne informácie v rámci FAQ. Ak súnadbytočné a nepridávajú na relevantnosti webu, tak  možno bude lepšie FAQ  nepoužívať.

Ak však naozaj chcete optimalizovať svoje stránky, je pomerne jednoduché naprogramovať potrebnú šablónu FAQ a pridať štruktúrované údaje manuálne na každú webovú stránku.

FAQ

Pokyny pre FAQ od Google

Existujú tri pokyny, ktoré spoločnosť Google odporúča dodržiavať pri pridávaní štruktúrovaných údajov FAQ:

Tiež si nájdite čas na prečítanie celej stránky pre vývojárov od Google, ktorá je venovaná štruktúrovaným údajom FAQ.

Najlepší spôsob, ako overiť štruktúrované údaje FAQ, je Google´s Rich Results Test. Tento test poskytne spätnú väzbu a ukáže, či je kód platný a vhodný pre rozšírený výsledok.

Prečo používať FAQ sa dozviete v druhej časti článku.