FAQ schéma – průvodce pro začátečníky (1. část)

FAQ patří k aktuálním SEO trendům. Představuje schéma častých otázek z pohledu uživatele, které při správném nastavení může vést k větší návštěvnosti vyhledávání. Implementace FAQ je poměrně jednoduchá a lze ji dokonce zautomatizovat. V následujícím článku se dozvíte, co je FAQ schéma, proč byste jej měli používat a jak jej implementovat pro SEO.

FAQ 1

Co je FAQ?

FAQ je zkratka pro často kladené dotazy. Zároveň jde o jednu z několika typů schémat podporovaných Google. FAQ může být nápomocná při dosažení lepšího vyhledávání optimalizace pro vyhledávače tím, že Googlu pomůže porozumět obsahu vašeho webu.

Strukturovaná data jsou informace, které jsou organizovány speciálně pro systém, aby jim porozuměl. Zjednodušeně lze říci, že strukturovaná data v rámci FAQ fungují tak, že Googlu výslovně řeknou, že toto je jméno autora, toto je položená otázka a toto je odpověď na tuto otázku. Označené informace může Google snadno použít k přidávání rozšířených výsledků do výsledků vyhledávání, což přináší výhody webům s vyšší návštěvností. O dalších výhodách FAQ se dočtete zde.

FAQ 2

Kdo může používat strukturované údaje FAQ

Na FAQ datech je úžasné to, že je možné implementovat je prakticky na jakýkoli druh webu, ať už jde o místní službu, elektronický obchod nebo informační webovou stránku. Díky téměř univerzální použitelnosti strukturovaných údajů jsou FAQ ideální pro každou webovou stránku pro získání náskoku v žebříčku. Jediné webové stránky, které nemohou používat strukturované údaje FAQ, jsou ty, na kterých návštěvníci webových stránek poskytují několik odpovědí, například ve webovém fóru.

Kdy byste neměli použít schéma FAQ?

FAQ je obecně doporučena SEO specialisty. Každopádně, existují situace, kdy byste neměli použít schéma FAQ. Přidání FAQ může vyžadovat přidání JavaScriptu k vytvoření funkce skrytých odpovědí. Proč může být JavaScript problematický? Přispívá ke zpomalení webové stránky. Také volte správné informace v rámci FAQ. Pokud jsou nadbytečné a nepřidávají na relevanci webu, tak možná bude lepší FAQ nepoužívat.

Pokud však chcete opravdu optimalizovat své stránky, je poměrně snadné naprogramovat potřebnou šablonu FAQ a přidat strukturované údaje manuálně na každou webovou stránku.


FAQ 3

Pokyny pro FAQ od Google

Existují tři pokyny, které společnost Google doporučuje dodržovat při přidávání strukturovaných údajů FAQ:

• Obecné pokyny pro strukturované údaje.

• Základy vyhledávání.

• Pokyny pro obsah.

Také si najděte čas na přečtení celé stránky pro vývojáře od Google, která je věnována strukturovaným údajům FAQ.

Nejlepší způsob, jak ověřit strukturované údaje FAQ, je Google’s Rich Results Test. Tento test poskytne zpětnou vazbu a ukáže, zda je kód platný a vhodný pro rozšířený výsledek.

Ve druhé části článku se dozvíte proč používat FAQ.