Black Hat SEO – prečo sa mu vyhnúť (2. časť)

Black Hat SEO je označenie zakázaných činností a praktík, ktoré manipulujú s výsledkami vyhľadávania. Majú zvyšovať organickú návštevnosť, príp. rank webu. Aj keď sa ich počiatočný účinok zdá prospešný, tak viac uškodia ako pomôžu. Viac o Black Hat SEO sa dočítate tu. Nasledujúce riadky sú venované SEO aktivitám, ktorým sa má vyhnúť každý moderný web.

Black Hat SEO

Kľúčové slová

Umiestňovanie čo najväčšieho počtu kľúčových slov na webe bez správneho kontextu (za účelom zvýšenia viditeľnosti) je technikou, s ktorou Google bojuje už dlho. Aktuálne je kľúčový zrozumiteľný obsah a prirodzené používanie fráz. Saturácia obsahu rôznymi dopytmi je považovaná za Black Hat SEO. Preto je dôležité vedieť písať dobré články s dôrazom na SEO.

Maskovanie obsahu

Spočíva v predstavení dvoch verzií webu – jednej pre používateľov, druhej pre vyhľadávacích robotov. V praxi sa často používateľom zobrazuje obyčajná grafika, pričom Google roboti sú presýtení textami s kľúčovými frázami. Táto Black Hat SEO manipulácia obsahu znižuje dôveryhodnosť stránky a zvykne byť penalizovaná. Podobné maskovaniu sú mätúce a zavádzajúce presmerovania. Vedú k zobrazeniu odlišného obsahu užívateľom a Google algoritmom. Presmerovania používajte iba v odôvodnených prípadoch – zmena domény, odstránenie duplicitného obsahu a pod. 

Black Hat SEO

Backroom a nekvalitný obsah

Google propaguje kvalitný obsah. Vyhýbajte sa vytváraniu materiálov s nízkou hodnotou pre používateľov, ako aj kopírovaniu obsahu z iných webov. V takýto prípadoch ide o Black Hat SEO. Patrí k nemu aj masívne vytvorený backend s cieľom generovať veľa odkazov vedúcich na web, a to z čo najväčšieho počtu domén.

Duplicitný obsah

Duplicita obsahu pod viacerými URL na jednej alebo viacerých doménach je negatívne hodnotená robotmi Google, ktoré vysoko oceňujú originálne a hodnotné texty.

Black Hat SEO

SWL – systém výmeny odkazov

SWL zahŕňa nákup a predaj odkazov, automatizáciu pri vytváraní/získavaní odkazov, systémovú výmenu odkazu za odkaz či veľké množstvo sponzorovaných textov na webe. SWL ako súčasť Black Hat SEO predstavuje spôsob, ako rýchlo a automaticky získať veľké množstvo odkazov na web. Dnes používanie odkazových fariem či nekvalitných záložných zariadení vedie k pokute od Google. 

Doorway Pages

Vývoj portálových stránok patrí k Black Hat SEO z prostého dôvodu – tieto stránky sú umiestnené pre špecifické kľúčové slová a ich zmyslom je presmerovať používateľa na inú URL adresu, než na ktorú pôvodne klikol.

Využite techník Black Hat SEO prinesie rýchly, ale krátkodobý úspech spojený s rizikami ako  pokuty od Google, zníženie viditeľnosti vo vyhľadávači, pokles dôvery v stránku i podradné UX. Pretože opakom dobrého UX je Black Hat SEO.