Nové pravidlá EEAT alebo ako Google hodnotí kvalitu webov – 1. časť

EEAT

Čo je EEAT? Ak pôsobíte v e-biznise a záleží vám na umiestnení vášho webu, tak túto skratku pravdepodobne dobre poznáte, resp. ste ju už niekde počuli. V kontexte  SEO  je aktualizácia skratky EAT (Expertise, Authority, Trustworthiness – v preklade odbornosť, autorita, dôveryhodnosť) už od začiatku jedným z kľúčových kritérií, podľa ktorých vyhľadávač posudzuje celkovú kvalitu webových stránok. 

pravidlá EEAT

Avšak čo sa zmenilo? Prečo sa EAT zmenil na EEAT?

Presne 15. decembra 2022 sa v pokynoch pre testerov vyhľadávačov objavili aktualizácie. Pojem EAT bol rozšírený na EEAT, teda pribudlo písmeno E (Experience), ktoré označuje zážitok. To znamená, že algoritmy začali venovať väčšiu pozornosť stupňu znalosti témy zo strany tvorcu, ktorý publikuje obsah na webe. Okrem prvého písmenka v skratke EEAT sa zmenil aj význam posledného písmena. T už neodkazuje na dôveryhodnosť, ale na dôveru. 

zmena EAT na EEAT

Je EEAT dôležité pre váš web?

Skratka EET sa prvýkrát stala známou v roku 2018. Aj dnes – po aktualizácii na EEAT – je hodnotenie kvality obsahu pri určovaní poradia vo výsledkoch vyhľadávania stále mimoriadne dôležité. Čo to znamená pre vašu spoločnosť? Pamätajte, že zatiaľ čo pokyny musí dodržiavať každý, zahrnutie EEAT je kľúčové obzvlášť pre stránky YMYL (Your money, your life! – Vaše peniaze, váš život!). Takto sú definované webové stránky, ktorých nevhodný obsah môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie, pohodu, financie či dokonca život používateľa internetu. Ide napríklad o internetové obchody alebo informačné služby. 

To, že EEAT nie je hodnotiacim faktorom, neznamená, že metriky neovplyvňujú SEO. A to napriek tomu, že neexistuje bodový systém, ktorý hodnotí stránku z hľadiska skúseností, odbornosti, autority a dôvery. O zmene pozície stránky v Google však môžu rozhodnúť závery z analýzy kvality stránky a obsahu.

ako zlepšiť EEAt

Ako zlepšiť EEAT? 

Súťažiť o lepšiu viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania je pomerne zložité. V prvom rade preto, že Google od vlastníkov webových stránok vyžaduje zverejňovanie kvalitného obsahu, ktorý stále efektívnejšie overuje. A pretože indikátory EEAT poskytujú lepšie mechanizmy hodnotenia obsahu, oplatí sa nimi riadiť pri tvorbe obsahu. 

Čo prispieva k EEAT? Tu je niekoľko postupov, ktoré sa oplatí implementovať:

  • poskytovať čitateľovi komplexný obsah v transparentnej forme, 
  • uviesť autora publikácie a preukázať jeho oprávnenie (kvalifikácia, certifikáty a pod.),
  • spomenúť spolupráce a úspechy v konkrétnom odvetví,
  • vybudovať dôveryhodný, rôznorodý a kvalitný odkazový profil, 
  • dbať o jedinečnosť a aktuálnosť obsahu na webovej stránke
  • povzbudiť používateľov a odborníkov, aby zanechali komentáre a názory, 
  • optimalizovať stránku z hľadiska bezpečnosti, napr. nainštalovať SSL certifikát

Vaším cieľom je poskytnúť používateľom kvalitný obsah, ktorý bude vysoko hodnotený algoritmami vyhľadávacích nástrojov .  Aké sú nové pravidlá EEAT sa dozviete v druhej časti článku.