Internetová doména – kúpiť alebo radšej vybudovať od začiatku? (2. časť)

Internetová doména vytvára rozpoznanie webových stránok medzi užívateľmi internetu a algoritmami vyhľadávacích nástrojov. Rozdiel medzi novou a použitou internetovou doménou, ste sa dozvedeli v prvej časti. Jej správny výber umožní osloviť príjemcov, na ktorých vám najviac záleží. Či si vyberiete použitú alebo novú internetovú doménu, uistite sa, že bude krátka, ľahko zapamätateľná a vysloviteľná, a taktiež že bude spojená s vašou firmou, odvetvím či činnosťou. Je dobré, ak internetová doména neobsahuje pomlčky a čísla.

výhody internetová doména

Vytvorenie novej internetovej domény – klady a zápory

Aj keď si to možno neuvedomujete, nová internetová doména môže byť časovo oveľa náročnejším procesom ako jej nákup. Je to spôsobené tým, že veľa atraktívnych a jednoduchých adries je už obsadených a vymyslieť názov, ktorý by spĺňal všetky podmienky, si vyžaduje dosť úsilia. Ak si však zvolíte správne hlavné meno a koncovku, môžete si novú doménu zaregistrovať pomerne lacno – internetová doména je vašou, čiže budete jej prvým a jediným autorom. Takže sa nemusíte obávať obsahu alebo odkazov, ktoré by v budúcnosti mohli brániť vášmu marketingovému úsiliu.

Nová internetová doména napomáha k budovaniu imidžu vašej značky od začiatku. Znamená to, že je len na vás, ako svoju ponuku predstavíte zákazníkom v online svete. Chytľavý názov bude informovať používateľov o podnikaní vašej spoločnosti už vo fáze vyhľadávania adresy. To všetko vás prinúti zdôrazniť svoju individualitu a odlíšiť sa od konkurencie. Musíte sa však  pripraviť na dlhý proces budovania pozície webu vo výsledkoch vyhľadávania Google (nápomocný je PPC marketingSEO marketing) a potrebu spopularizovať adresu medzi príjemcami. Nemenej dôležitá bude voľba vhodného webového dizajnu, správnej grafiky a obrazových prvkov, typografie, internetových odkazov, produktových kariet, ako aj maličkostí, ku ktorým patrí napríklad font či infografika. Rozhodujúci je aj vhodný obsah disponujúci vhodnými kľúčovými slovami (je niekoľko užitočných nástrojov na ich vyhľadávanie). Odporúčané sú aj blogy príbuzne vášmu odvetviu.

nevýhody novej internetová doména

Výhody a nevýhody použitej internetovej domény

Ak chcete kúpiť existujúcu webovú adresu, môžete použiť nasledujúce možnosti: 

  • internetová doména na burze domén – miesto, kde sú na predaj ponúkané existujúce domény, ku ktorým dostávate informácie, napríklad o aktuálnej návštevnosti;
  • prevzatie domény – právo na adresu, ktoré si predchádzajúci držiteľ nepredĺžil. Môžete si ju zakúpiť prostredníctvom opcie na doménu, t. j. službou prednostnej registrácie odobraného mena;  
  • internetová doména a jej kúpa od vlastníka.

Zaujala vás konkrétna použitá internetová doména? Pred registráciou skontrolujte jej predchádzajúcu históriu. Na tento účel môžete využiť napríklad stránku archive.org, vďaka ktorej získate prístup k údajom ako vek, počet úprav obsahu, doba nečinnosti a i. 

internetová doména nová

Použitá internetová doména má niekoľko výhod. Možno spomenúť predovšetkým rýchlejší vstup na trh. Ak má adresa dlhú históriu a rôzne prepojenia, váš web rýchlejšie získa lepšie výsledky v hodnotení Google. Okrem toho môžete obmedziť výdavky na budovanie povedomia o značke – doména je totiž príjemcom známa.   

Použitá internetová doména má aj svoje nevýhody. V prvom rade, dostupnosť domén je obmedzená a vami zvolený názov nemusí úplne odrážať charakter značky. A použitá internetová doména je občas drahšia ako vytvorenie novej.