Jak přizpůsobit SEO pro hlasové vyhledávání?

Hlasové vyhledávání je v online prostoru stále častějším a preferovanějším způsobem vyhledávání informací. Proto se není čemu divit, že i marketéři se aktivněji věnují tématu SEO a hlasového vyhledávání. Pointa je prostá – důležitou součástí SEO je co nejlépe znát své zákazníky, tedy i ty, kteří používají různá zařízení umožňující nejen textové, ale i hlasové vyhledávání.

hlasové vyhledávání

Co umožňuje hlasové vyhledávání?

Zákazníci v online prostoru preferují dvě technologie, které umožňují hlasové vyhledávání:

• virtuální asistenti – Google Assistant, Siri, Alexa apod., kteří jsou schopni komunikovat s uživateli a provádět jejich příkazy nebo zadané úkoly, včetně odpovědí na různé otázky,

• mobily – většina chytrých telefonů a tabletů disponuje funkcí inteligentního vyhledávání. I díky tomu majitelé mobilů stále častěji preferují hlasové vyhledávání informací.

Rozdíl mezi textovým a hlasovým vyhledáváním

Textové i hlasové vyhledávání má za úkol poskytovat uživatelům požadované informace. Nicméně v jednom aspektu se výrazně se liší. Hlasové vyhledávání je obvykle delší než textové. Důvod? Při textovém vyhledávání zvykne uživatel uvádět pouze klíčová slova. Hlasové vyhledávání je více konverzačnější. Neobsahuje jen slovní spojení a fráze, které často nemají gramatický smysl a dokonce ani netvoří ucelenou větu či myšlenku. Například: chcete zjistit, kde je nejbližší pizzerie ve vašem okolí a aktuálně se nacházíte na Dunajské ulici v Bratislavě. Při textovém vyhledávání zadáte pizzerie Dunajská ulice. Při hlasovém vyhledávání byste pravděpodobně použili větu – Kde se nachází nejbližší pizzerie v okolí Dunajské ulici v Bratislavě?

SEO pro hlasové vyhledávání

Čtyři aspekty hlasového vyhledávání důležité pro SEO

I hlasové vyhledávání je důležité z hlediska SEO, a proto byste jej rozhodně neměli podcenit. Čeho si tedy všímat?

Klíčová slova a lokální SEO – nepodceňujte průzkum klíčových slov pro hlasové vyhledávání. Je doporučeno zaměřit se na klíčová slova ve formě otázek (Kde, Jak, Co, Kdy apod. Zkuste tzv. long tail fráze, protože uživatelé často používají hlasové vyhledávání formou kladení otázek. Zapamatujte si, že hlasové vyhledávání se často týká konkrétního místa. Proto zaměřte klíčová slova na lokalitu, například – nejlepší restaurace v Bratislavě, servis v Košicích atd. Užitečné je i vytvoření firemního profilu Google.

• Obsah v přirozeném konverzačním jazyce – protože hlasové vyhledávání pracuje s běžným jazykem. To znamená, že uživatel bude pro hlasové vyhledávání používat přirozenou komunikaci a konverzační fráze. Proto tvořte obsah s důrazem na konverzační jazyk. Místo klíčového slova restaurace v Bratislavě použijte frázi – Kde je nejlepší restaurace v Bratislavě?

• Přizpůsobení mobilním zařízením – protože Google na první příčky řadí webové stránky, které poskytují uživatelům co nejlepší zážitek. Čili jsou schopni rychle najít relevantní informace na webových stránkách, které jsou přizpůsobeny mobilním zařízením. Proto nezapomínejte optimalizovat rychlost webu, zlepšovat čitelnost textů (odstavce, používání titulků a mezititulků, funkčnost odkazů, správné zobrazování obrázků i při menších rozlišeních aj.)

• Sekce Otázky a odpovědi (FAQ) – jde o praktický a mimořádně efektivní způsob, jak přirozeně začlenit vhodná klíčová slova do obsahu. Na otázky odpovídejte jednoduše a srozumitelně. Při psaní obsahu myslíte na to, co se uživatelé zvyknou nejčastěji ptát. Ocení to nejen hlasové vyhledávání, ale také SEO optimalizace webu. Nemluvě o zlepšení celkové uživatelské zkušenosti.

aspekty hlasového vyhledávání

Chcete i vy zvýšit návštěvnost na Google díky SEO? Svěřte svůj web odborníkům a nechte si vypracovat individuální plán na míru.