Všetko, čo potrebujete vedieť o cookies – dôležité zmeny v pravidlách používania – 2. časť

Každý zodpovedný vlastník webu vie, že má informovať návštevníkov o cookies a nástrojoch sledovania používaných webovou stránkou, a taktiež sa snažiť získať súhlas používateľov na ukladanie údajov. V prvej časti článku ste sa dozvedeli, čo sa mení na pravidlách používania súborov cookies. V druhej časti sa dozviete viac o samotnom banneri cookies, ktorého príprava patrí k neodmysliteľnej súčasti budovania webu.

Všetko, čo potrebujete vedieť o cookies – dôležité zmeny v pravidlách používania – 2. časť - 1

Ako má vyzerať banner so súbormi cookies?

Správne implementovaný banner cookies musí:

 • prezentovať všetky kategórie súborov cookies používané webovou stránkou,
 • informovať o používaní cookies v zrozumiteľnej reči a presne definovať účel ich zhromažďovania,
 • obsahovať odkazy na zásady ochrany osobných údajov webových stránok a spoločnosti Google,
 • umožniť návštevníkom prijať alebo odmietnuť konkrétne kategórie súborov a zmeniť (odvolať) súhlas,
 • systematicky zaznamenávať zmenu súhlasu, ktorý používateľ udelil webovej stránke,
 • automaticky blokovať skripty, ktoré zhromažďujú osobné údaje, kým príjemca nesúhlasí;
 • mať v predvolenom nastavení nevyplnené zaškrtávacie políčka, ktoré poskytujú súhlas pre cookies – okrem absolútne nevyhnutného.

Pre pohodlie používateľov sa tiež uistite, že formulár pre cookies:

 • zobrazuje informácie v jazyku prehliadača používateľa,
 • objavuje sa na viditeľnom mieste, napríklad v päte alebo v pravom hornom rohu webovej stránky,
 • informuje o dátume poslednej aktualizácie zásad ochrany osobných údajov,
 • zaručuje návštevníkom príjemné rozloženie optimalizované pre rôzne zariadenia – webdizajn v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu.
Všetko, čo potrebujete vedieť o cookies – dôležité zmeny v pravidlách používania – 2. časť - 2

Zmeny v politike cookies – aké je riziko nedodržania požiadaviek

Z dôvodu aktualizácie pravidiel používania súborov cookies je nevyhnutné implementovať zmeny na svojej vlastnej webovej stránke. Zabezpečíte tak fungovanie vašej spoločnosti v online priestore v súlade s nariadeniami ePrivacy a GDPR a zachováte kontinuitu marketingovej komunikácie. Pamätajte, že nedodržanie požiadaviek môže viesť k rôznym nepríjemným následkom ako:

 • strata dát

Ak je zle pripravený banner cookies, tak je väčšia šanca, že používatelia nebudú súhlasiť so zhromažďovaním osobných údajov. To zabráni prijímať akékoľvek informácie o príjemcoch navštevujúcich váš web.

 • ban z Google

Ak nespĺňate súčasné štandardy zásad ochrany osobných údajov pre cookies, môžete dostať pripomenutie vyhľadávacieho nástroja a budete mať k dispozícii niekoľko dní na implementáciu nových požiadaviek. Prekročenie tohto času môže viesť k zablokovaniu účtu a pozastaveniu kampane Google Ads, čo je spojené s poklesom konverzií a predaja. Dodáme, že Google v minulosti oznámil blokovanie súborov cookies. Preto zbytočne neriskujte.

 • sankcie pre podnikateľov

Neexistencia vhodnej politiky používania súborov cookies môže viesť k možným sankciám a súdnym konaniam pre správcov webových stránok. Už sú vydané rozhodnutia, ktoré ukladajú povinnosť zmeniť spôsob administrácie cookies tak, aby užívateľ mohol vyjadriť svoj informovaný a jednoznačný súhlas s ich spracovaním.

 • nižšia návštevnosť webu

Ak nevykonáte príslušné zmeny a nestaráte sa o súbory cookies, negatívne účinky môžu ovplyvniť aj vašu webovú stránku. V dôsledku neadekvátnej politiky používania súborov cookies môžu používatelia internetu stratiť dôveru vo vašu webovú stránku, čo bude mať za následok zníženú návštevnosť. A to môže viesť k zhoršeným predajným výsledkom.  

Všetko, čo potrebujete vedieť o cookies – dôležité zmeny v pravidlách používania – 2. časť - 3

Zásady používania súborov v súlade s GDPR

Ochrana súkromia musí byť neoddeliteľnou súčasťou každej webovej stránky. Vzhľadom na zmeny v právnej judikatúre musíte ako vlastník webovej stránky uviesť súbory cookies, ktoré vaša spoločnosť používa a jasne definovať účel ich zhromažďovania.

Každý návštevník vášho webu má mať možnosť aktívne a jednoznačne vyjadriť a odvolať súhlas s možnosťou výberu konkrétnych, príp. všetkých súborov cookies. Nedostatok aktívneho konania zo strany používateľa sa rovná odmietnutiu súhlasu.