SYKOROVA & PARTNERI – jednoduché a podvojné účtovníctvo Košice

uctovnictvo-danekosice.sk

Účtovníctvo je pojem, ktorý v sebe zahŕňa mnoho podkategórií a veľa papierovania. Ak sa aj vy chcete naplno sústrediť na fungovanie vašej firmy namiesto zdĺhavého vedenia účtovníctva, nechajte to na nás.

Jednoduché účtovníctvo vie byť zložité

Hoci by malo z názvu vyplývať to, že vedenie tohto účtovníctva zvládne každý, nie je to celkom pravda. Vedenie účtovníctva si vyžaduje mnoho času, aby ste mohli zistiť základ dane daňovníka. V rámci jednoduchého účtovníctva sa porovnávajú údaje ako príjmy a výdavky.

Na základe toho sa potom uvedie, ktoré z príjmov a výdavkov ovplyvňujú dane a ktoré zasa nie. Vďaka vedeniu tohto typu účtovníctva viete rýchlo zistiť základ dane z príjmov.

Vedenie jednoduchého účtovníctva je vhodné pre fyzické, právnické osoby aj subjekty nezriadené za účelom podnikania.

Veľké firmy ocenia podvojné účtovníctvo

Pokiaľ ste si zapísali firmu do obchodného registra, zo zákona vyplýva, že musíte účtovať v systéme podvojného účtovníctva. Hlavnou položkou pri vedení jednoduchého účtovníctva je príjem a výdavok, zatiaľ čo pri podvojnom účtovníctve je to výnos a náklad.

podvojné účtovníctvo, vedenie účtovníctva

Ak si chcete bližšie predstaviť, čo zahŕňa systém podvojného účtovníctva sú to najmä účty. Sú osobitne vyčlenené pre rôzne typy hospodárskych operácií. Pri podvojnom účtovníctve teda máte detailný prehľad o každej jednej položke, ktorá bola zaplatená, predaná a podobne.

Tento systém ponúka pre podnikateľov hlbšie a rozvetvenejšie členenie spravovaných údajov. Vyžaduje si však ešte viac administratívy ako pri jednoduchom účtovníctve, a preto je najlepším riešením nechať jeho vedenie na profesionálov.

Profesionálne služby v oblasti účtovníctva

Účtovníctvo Košice má široký záber služieb, ktoré pomôžu živnostníkovi aj veľkej firme. Ak potrebujete viesť účtovníctvo, vyplniť daňové priznanie, či poradenstvo v oblasti daní, neváhajte sa na nás obrátiť. Bohaté skúsenosti našich odborníkov vám zaručia kvalitu služieb.

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nám neváhajte napísať prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke.