Psychoterapia prostredníctvom rozhovoru je vhodná pre každého

Psychoterapia pomáha ľahšie zvládať ľahšie i stredne ťažké prípady duševných a emočných porúch. Psychoterapia prostredníctvom rozhovoru vám pomôže k takzvanému lepšiemu „fungovaniu“ človeka. Vďaka rozhovoru s odborníkom z ProPsych získate nové motivácie a budete sa cítiť vyrovnanejšie.

psychoterapia

Aké má psychoterapia výhody?

Psychoterapia je považovaná i za istý spôsob liečby prostredníctvom rozhovoru. O tom, že je psychoterapia naozaj účinná sa malo možnosť presvedčiť už mnoho klientov. Nejde pritom o klasické psychologické vyšetrenie. Obľúbená je najmä preto, že pri nej nemáte pocit, že odpovedáte na nútené otázky. Psychoterapia sa okrem porúch a problémov týkajúcich sa psychologického aspektu zameriava i na oblasť pociťovania či osobnostný a kompetenčný rast človeka.

Dnes si ľudia nachádzajú čoraz menej času na rozhovory. O svojich pocitoch či problémoch rozprávajú menej. Rozhovor je pritom dôležitou súčasťou života. Človek prirodzene potrebuje vyjadriť svoje pocity, podeliť sa o to čo prežíva a cítiť interakciu a záujem od počúvajúceho. Psychoterapia pomáha i v týchto prípadoch.

Napredujte s psychoterapiou na mieru pre vás

Psychoterapia je dlhodobou prácou terapeuta s klientom prostredníctvom stretnutí v bezpečnom prostredí. Na klienta sa v ProPsych zameriavame prostredníctvom psychoterapia C.Rogersa (PCA). Takáto psychoterapia je formou nedirektívnej psychoterapie a jej hlavnou myšlienkou je poskytnúť klientovi voľnosť pri výbere tém i samotnej hĺbky tém počas stretnutí. Terapeut na základe rozhovorov objavuje a rieši klientove problémy a sprevádza ho počas terapie. Využite u nás možnosť bezplatného úvodného stretnutia, na ktorom zistíte či vám takáto psychoterapia bude vyhovovať. Radi vám poskytneme i služby ako psychotesty do zamestnania, psychotesty pre zbrojný preukaz či psychotesty pre vodičov. Neváhajte nás kontaktovať.