Co je to UX? 7 funkcí užitečných pro uživatele

Zkratka UX nebo v angličtině user experience je pojem, který lze přeložit jako uživatelská zkušenost nebo zážitek. Jedná se o celkové shrnutí pocitů a zážitků, které uživatel získá používáním produktu nebo při návštěvě webové stránky. Abyste zajistili uživatelovu spokojenost, je nutné mít dobře nastavené UX. Správně nastavené UX je obzvláště důležité při procesu výroby webové stránky. Webová stránka by měla být přizpůsobena zejména uživatelům. Měla by reagovat na jejich potřeby, být intuitivní a jednoduchá na orientaci. Web se správně nastaveným UX by měl být rychlý a také responzívny na všech zařízeních. Přinášíme vám 7 nejdůležitějších UX vlastností, kterými by měl disponovat každý správný web.

Co je to UX? 7 funkcí užitečných pro uživatele - 1

Což znamená, že má web dobré UX, tedy user experience?

Webová stránka, která je vytvořena pro uživatele, tedy je designovaná podle UX by měla být:

  • Užitečná, intuitivní a jednoduchá na používání
  • Čitelná, zřetelná a logicky uspořádaná
  • Dostupná a responzívna na všech zařízeních
  • Moderní a vizuálně atraktivní
  • Rychlá z hlediska načítání
  • Bez chyb a komplikací

Každá z těchto vlastností a parametrů je stejně důležitá. Pokud kterákoli z nich není dodržena, uživatel může mít problém s komfortním využíváním webové stránky. Výsledkem toho může jeho okamžitý odchod a ztráta potenciálního zákazníka. Níže si rozebereme blíže každou z uvedených vlastností.

Co je to UX? 7 funkcí užitečných pro uživatele - 2

1. Čitelnost a struktura

V rámci UX musí být web na první pohled jasný a čitelný. Uživatel by měl být schopen ihned rozpoznat, kde může kliknout, kde vyhledávat, kde se nachází menu a které jeho položky lze rozkliknout. Jasné rozhraní je klíčem k úspěchu. Menu by mělo být viditelné a intuitivní, s jasně vyznačenými CTA („call to action“) prvky. CTA prvky by měly být obsaženy v popisech a na tlačítkách – stručně a jednoduše identifikovatelné pomocí jednoduchých symbolů. Díky tomu zajistíte, že uživatel na vaší webové stránce okamžitě najde to, co hledá. Správná čitelnost webu tedy přispívá ke správnému UX.

Struktura webové stránky a její jednotlivé podstránky by měly být logicky uspořádány. Veškerý obsah a odkazy by měly být správně umístěny a kategorizovány. Správné nastavení UX z hlediska čitelnosti a struktury je jednoduché. Využít můžete například karty, záložky, kategorie či filtry.

2. Intuitivnost a snadné používání

Webová stránka se správně nastaveným UX by měla být intuitivní efektivní z hlediska navigace. Díky přehlednosti a čitelnosti, kterou jsme si vzpomněli v předchozím bodě, se umí uživatel na vašem webu výborně orientovat. Vždy přesně ví, kde na webové stránce se nachází a jaké akce probíhají v daném okamžiku.

Pro zjednodušení používání vašeho webu, zlepšení orientace a celkového UX je vhodné využít správné nadpisy a podnadpisy, srozumitelné URL adresy a poutavé metadata. Čitelný, zřetelný a jasný obsah na webu je důležitý jak pro uživatele, tak i pro SEO. Přečtěte si, jak psát články s důrazem na SEO.

V případě internetových obchodů či větších rozvětvených webů je vhodné využít typ navigace s názvem „Breadcrumbs“, což v překladu znamená drobky. Název souvisí s pohádkou o Jankovi a Mařence, ve které děti cestou do lesa házeli na zem drobky, aby pak našli cestu ven. Podobně funguje i „Breadcrumbs“ navigace na webu či eshopu – uživatel na každé podstránce vidí „cestu“ po níž prošel až sem a v případě názoru se kdykoliv může vrátit tam, kam potřebuje. Zejména v případě internetových obchodů to potenciální zákazníci jistě ocení. Při spouštění nového internetového obchodu je „Breadcrumbs“ rozhodně něco, co byste měli zvážit.

Co je to UX? 7 funkcí užitečných pro uživatele - 3

3. Užitečnost

Pokud chcete, aby UX na vašem webu fungovalo, důležitá je užitečnost dané stránky pro uživatele a naplnění jeho očekávání v podobě odpovědí na jeho otázky a řešení na jeho problémy. Optimální UX web nabízí dobře představeny obsah, který je zároveň kvalitní. Informace na webové stránce musí odpovídat potřebám uživatele a zpráva musí být jasná. Používejte komunikační metody, se kterými se uživatel denně setkává. Nenechte ho přemýšlet, stačí použít jednoduché CTA prvky – příkazy jako „zobrazit“, „přečíst více“, „stáhnout“.

Je důležité efektivně urychlit všechny procesy na vašem webu. Každá sekunda se uživateli počítá. Zjednodušit a zefektivnit můžete například proces přihlašování prostřednictvím Google účtu nebo Facebook-u, který je mnohem rychlejší než zakládání klasického účtu, například na eshopu. Také se ujistěte, že uživatel má, v případě firemního webu, neustále k dispozici kontaktní údaje vaší společnosti. Umístěte je do dolní části každé podstránky a ujistěte se, že usnadníte zákazníkovi cestu k vám.

4. Dostupnost na každém zařízení

Chcete-li uživateli zajistit pozitivní UX, myslete i na uživatele tabletů či mobilních zařízení. Zajistěte responzivitu a adekvátní vzhled vašeho webu na všechny dostupné zařízení. V současnosti stoupá počet uživatelů každým rokem a velká skupina z nich navštěvuje webové stránky právě prostřednictvím mobilních telefonů či tabletů. Pokud se uživatelům zobrazí web v nekvalitní či zmenšené verzí, zájem u něj rapidně klesne. Pro kvalitní UX je tedy responzivita a přizpůsoben vzhled vašeho webu na všech zařízeních jedním z nejdůležitějších faktorů.

5. Moderní a atraktivní design

Uživatelé obecně oblibě intuitivní weby, ale také mají rádi weby, které vypadají dobře. Aby měl váš web pozitivní UX, je vhodné sledovat nejnovější trendy ve webovém designu a přizpůsobit se jim. V současnosti je stále populárnějším trendem například tmavý režim. Jednak působí profesionální a moderně, zároveň také méně unavuje zrak.

Dalším trendem je minimalismus. Stále více designérů se drží pravidla „méně je více“. Neméně důležité jsou také barvy, které se využívají v marketingu různých produktů a služeb. Aby web působil esteticky, je třeba barvy správně nakombinovat. Nejlepší je vybírat barvy ze stejné palety, případně použít jejich vzájemný průnik, tzv. gradient. Moderní design je něco, co vám zajistí přízeň příchozích uživatelů a tím pádem pozitivní UX.

Co je to UX? 7 funkcí užitečných pro uživatele - 4

6. Rychlost webové stránky

Pozitivní UX uživatele může narušit webová stránka, která se načítá příliš dlouho. Podle průzkumů až 40% uživatelů internetu opouští webovou stránku, jejíž načítání trvá více než 3 sekundy. Uživatelé nenávidí čekání, takže vývojáři neustále musí hledat způsoby, jak zvýšit rychlost načítání webu. Pokud je načítání webu pomalé, rapidně se zhoršuje i UX a uživatelé z webu odcházejí. V takovém případě UX nezachrání ani moderní, estetický nebo čitelný web či poutavý obsah na něm. Neustále tedy kontrolujte rychlost načítání svého webu.

7. Bechybnost webu

Pro správné UX nezapomeňte zkontrolovat chyby na svém webu. Zkontrolujte, zda všechny odkazy fungují správně, zda je obsah aktuální a hodnotný a zda není navigace na webu problematická. Pokud se stane, že uživatel narazí na chybu, vysvětlete mu v jednoduché řeči, co se stalo a uveďte, co může dělat dál – například vrátit se na domovskou stránku, nebo navštívit jinou kategorii na internetovém obchodě.