Co je to Link Equity a jaký má význam?

Link Equity, dříve hovorově označovaný také jako Link Juice, je hodnotícím faktorem založeným na myšlence, že určité odkazy prodávají hodnotu a autoritu z jedné stránky na druhou. Tato hodnota se odvíjí a závisí na mnoha faktorech, jako například od autority odkazující stránky, obsahové relevantnosti, statusu HTTP a mnoha dalších. Odkazující stránky a jejich Link Equity je jedním z více signálů, které jsou využívány vyhledávačem Google a dalšími vyhledávači na hodnocení stránky a určení její pořadí v SERP.

Jak souvisí Link equity a PageRank?

V souvislosti s Link equity se více vybaví i označení PageRank. PageRank vytvořený společností Google byl prvním algoritmem používaným pro určování hodnocení stránek, zejména na základě profilu zpětných odkazů na tyto stránky. Dnes je však už jen jedním z nástrojů, které Google dívá a PageRang se dostává do pozadí.

Link Equity se dá chápat i jako určité projevení autority stránky z jedné na druhou.
Například pokud dá velmi autoritativní stránka follow odkaz na článek malé stránky, takový odkaz se dá považovat za hlas důvěry pro tento zdroj.

Link Equity je tak využíván k tomu, aby se dalo snadněji zjistit zda je stránka opravdu relevantní nebo jen odkazuje na různé jiné podstránky tak, aby zvýšila jejich hodnotu, i když s nimi vůbec nesouvisí. Pokud například ze stránky o vaření budete odkazovat na autobazar či prodejnu stavebního materiálu, Google dokáže vyhodnotit toto odkazování jako nerelevantní. Takovým odkazem se tedy mnoho nezíská, i když použijete několik odkazů Google jejich nerelevantnosť rozpozná a velká autorita ze stránky A na stránku B se nepřevede. Přečtěte si také, jak Google hodnotí obsah podle zásad E-A-T.

Na základě čeho se určuje takzvaný odkazový kapitál?

Při určování odkazového kapitálu je důležité si odpovědět hned na několik důležitých otázek. Nejdůležitější je samozřejmě zjistit jeho relevanci, čili to, aby se ze stránky odkazovalo opravdu na relevantní podstránky a podstránky, které reálně souvisejí s tématem stránky či tématem daného článku. To je důležité i při psaní článků s důrazem na SEO či při linkbuildingu.

Zamyslet je se třeba i nad smerodajnosťou stránky. Odkazy z důvěryhodných webů, které si vybudovali svou pozici, mají tendenci přenášet více odkazů než odkazy z úplně nových stránek, čili ze zcela nových stránek, které právě začínají. Další otázkou je zda je daný odkaz možné prohledávat. Pokud stránka blokuje prohledávače, prohledávač ho ignoruje a tím pádem neprojde hodnotou. Dobré je zkontrolovat i nastavení cookie, jejichž používání Google začal blokovat.

Proč je umístění odkazu na stránce důležité?

Odkazy schované v patě stránky nebo v postranním panelu, až na některé výjimky, nemají stejnou váhu jako odkazy v těle obsahu stránky. Architektura webu pomáhá Googlu určit, jaký obsah je pro návštěvníky nejužitečnější. Při tvorbě firemní webstránky či samotném webdizajnu se něj dívejte logicky a odpovězte si na otázky, jako například: jaký je záměr návštěvníka při návštěvě vaší stránky či jak mu odkazy na stránce mohou pomoci a zda mají pro něj skutečně nějakou váhu?

Pamatujte, že odkazy, které jsou umiesnené v bočních panelech či v patě stránky nemají zdaleka takovou váhu než odkazy umístěny v těle a hlavních textech stránky. Pro více informací proč je Link Equity důležitá vám zodpoví profesionálové na online marketing.