Čo je to Link Equity a aký má význam?

Link Equity, dávnejšie hovorovo označovaný aj ako Link Juice, je hodnotiacim faktorom založeným na myšlienke, že určité odkazy predávajú hodnotu a autoritu z jednej stránky na druhú. Táto hodnota sa odvíja a závisí od mnohých faktoroch, ako napríklad od autority odkazujúcej stránky, obsahovej relevantnosti, statusu HTTP a mnohých dalších. Odkazujúce stránky a ich Link Equity je jedním z viacerých signálov, ktoré sú využívané vyhľadávačom Google a inými vyhľadávačmi na hodnoteniu stránky a určenie jej poradia v SERP.

Ako súvisí Link equita a PageRank?

V súvislosti s Link equity sa viacerým vybaví i označenie PageRank. PageRank vytvorený spoločnosťou Google bol prvým algoritmom používaným na určovanie hodnotenia stránok, najmä na základe profilu spätných odkazov na tieto stránky. Dnes je však už len jedným z nástrojov, na ktoré sa Google pozerá a PageRang sa dostáva do úzadia.

Link Equity se dá chápat aj ako určité prejavenie autority stránky z jednej na druhú.
Napríklad pokiaľ dá veľmi autoritatívna stránka follow odkaz na článok malej stránky, takýto odkaz sa dá považovať za hlas dôvery pro tento zdroj.

Link Equity je tak využívaný na to, aby sa dalo ľahšie zistiť či je stránka naozaj relevantná alebo len odkazuje na rôzne iné podstránky tak, aby zvýšila ich hodnotu, aj keď s nimi vôbec nesúvisí. Ak napríklad zo stránky o varení budete odkazovať na autobazár či predajňu stavebného materiálu, Google dokáže vyhodnotiť toto odkazovanie ako nerelevantné. Takýmto odkazovaním sa teda veľa nezíska, aj keď použijete niekoľko odkazov Google ich nerelevantnosť rozpozná a veľká autorita zo stránky A na stránku B sa neprevedie. Prečítajte si tiež, ako Google hodnotí obsah podľa zásad E-A-T.

Na základe čoho sa určuje takzvaný odkazový kapitál?


Pri určovaní odkazového kapitálu je dôležite si odpovedať hneď na niekoľko dôležitých otázok. Najdôležitejšie je samozrejme zistiť jeho relevantnosť, čiže to, aby sa zo stránky odkazovalo naozaj na relevantné podstránky a podstránky, ktoré reálne súvisia s témou stránky či témou daného článku. To je dôležité i pri písaní článkov s dôrazom na SEO či pri linkbuildingu.


Zamyslieť je sa potrebné i nad smerodajnosťou stránky. Odkazy z dôveryhodných webov, ktoré si vybudovali svoju pozíciu, majú tendenciu prenášať viac odkazov než odkazy z úplne nových stránok, čiže z úplne nových stránok, ktoré práve začínajú. Ďalšou otázkou je či je daný odkaz možné prehľadávať. Pokiaľ stránka blokuje prehľadávače, indexový prehľadávač ho ignoruje a tým pádom neprejde hodnotou. Dobré je skontrolovať i nastavenia cookie, ktorých používanie Google začal blokovať.

Prečo je umiestnenie odkazu na stránke dôležité?

Odkazy schované v päte stránky alebo v bočnom paneli, až na niektoré výnimky, nemajú rovnakú váhu ako odkazy v tele obsahu stránky. Architektúra webu pomáha Googlu určiť, aký obsah je pre návštevníkov najužitočnejší. Pri tvorbe firemnej webstránky či samotnom webdizajne sa naň pozerajte logicky a odpovedzte si na otázky, ako napríklad: aký je zámer návštevníka pri návšteve vašej stránky či ako mu odkazy na stránke môžu pomôcť a či majú pre neho skutočne nejakú váhu?

Pamätajte, že odkazy, ktoré sú umiesnené v bočných paneloch či v päte stránky nemajú ani zďaleka takú váhu než odkazy umiestnené v tele a hlavných textoch stránky. Pre viac informácií prečo je Link Equita dôležitá vám zodpovedia profesionáli na online marketing.