Cílová skupina – jak ji definovat? (2. část)

Každý dobrý marketingový pracovník ví, že správně určená cílová skupina znamená efektivnější oslovení možných zákazníků. Je tedy předpokladem, že vaše marketingové aktivity uspějí. Tomu, co vlastně cílová skupina je, jsme se blíže věnovali v tomto článku. Následující řádky patří segmentací a kritériím výběru cílové skupiny – demografickým, geografickým, psychologickým i behaviorálním.

cílová skupina

Kritéria výběru cílové skupiny

Demografická kritéria
Demografická kritéria lze poměrně snadno určit. Patří sem věk, pohlaví, příjem, vzdělání, národnost a povolání.

Geografická kritéria
Zahrnují místo bydliště, velikost města či vzdálenost od sídla společnosti.

Psychologická kritéria
Definují se nejtěžší. Souvisí s životním stylem člověka, typem osobnosti a hodnotami.

Behaviorální kritéria

Spočívají v analýze chování příjemců ve vztahu k navrhované nabídce. V této souvislosti se primárně zkoumají:

• situace, které mohou ovlivnit rozhodnutí, například studenti potřebují doučování před závěrečnými zkouškami,
• postoj k nabídce , t. j. zda daná osoba již tento produkt nebo službu využila a jak se ke značce váže,
• vlastnosti produktu – které z vlastností budou pro příjemce obzvláště atraktivní (například boty vhodné pro běhání),
• frekvence , t. j. jak často se nabídka využívá,
• pozitivní nebo negativní postoj k produktu nebo službě.

cílová skupina

Cílová skupina a její segmentace

Cílová skupina může být heterogenní, protože vaše nabídka může zajímat různé lidi. I proto po definování cílové skupiny nastává čas na segmentaci, tedy cílová skupina se rozdělí na menší podskupiny – segmenty, v jejichž rámci mají lidé společné rysy určené podle zvoleného kritéria.
Pro lepší ilustraci uvádíme dvě příklady, jak může vypadat cílová skupina.

Cílová skupina vědecké knihovny

• věk: 20 – 45 let,
• pohlaví: 65 % ženy, 35 % muži,
• poloha: střední a velká města,
• lidé se středním příjmem,
• studenti a lektoři,
• osoby, které chtějí získat znalosti,
• zaměření na intelektuální rozvoj,
• milovníci kultury.

Cílová skupina účetních služeb

• věk: 30 – 45 let,
• pohlaví: ženy 40 %, muži 60 %,
• místo: celá země,
• měsíční příjem: 1000 – 1500 EUR v čistém,
• osoby, které potřebují podporu odborníků,
• živnostníci a menší i větší obchodní společnosti.

cílová skupina

Cílová skupina – shrnutí

Cílová skupina – její určení – je důležitým bodem rozvoje marketingových aktivit vaší společnosti. Protože když znáte své potenciální zákazníky, následně bude pro vás jednodušší navrhovat a vytvářet různé marketingové aktivity – od vytváření příspěvků na sociálních sítích (reklama na Facebooku, Instagramu aj.), přes optimalizaci kampaní (Google Ads či PPC reklam) až po rozhovory se zákazníkem. Následně se budete umět vyhnout chybám v cílení reklamy.

Důsledná analýza cílové skupiny vám umožní lépe a přesněji poznat očekávání zákazníků – svého publika. Nezapomínejte, že vaše nabídka může zahrnovat produkty / služby, které využívají různí lidé, a právě proto je nutná segmentace cílové skupiny.