Cieľová skupina – ako ju definovať? (2. časť)

Každý dobrý marketingový pracovník vie, že správne určená cieľová skupina znamená efektívnejšie oslovenie možných zákazníkov. Je teda predpokladom, že vaše marketingové aktivity uspejú. Tomu, čo vlastne cieľová skupina je, sme sa bližšie venovali v tomto článku. Nasledujúce riadky patria segmentácií a kritériám výberu cieľovej skupiny – demografickým, geografickým, psychologickým aj behaviorálnym.

Kritériá výberu cieľovej skupiny

Demografické kritériá

Demografické kritériá sa dajú pomerne ľahko určiť. Patrí sem vek, pohlavie, príjem, vzdelanie, národnosť a povolanie.

Geografické kritériá

Zahŕňajú miesto bydliska, veľkosť mesta či vzdialenosť od sídla spoločnosti.

Psychologické kritériá

Definujú sa najťažšie. Súvisia so životným štýlom človeka, typom osobnosti a hodnotami.

Behaviorálne kritériá

cieľová skupina

Spočívajú v analýze správania príjemcov vo vzťahu k navrhovanej ponuke. V tejto súvislosti sa primárne skúmajú:

 • situácie, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie, napríklad študenti potrebujú doučovanie pred záverečnými skúškami,
 • postoj k ponuke , t. j. či daná osoba už tento produkt alebo službu využila a ako sa k značke viaže,
 • vlastnosti produktu – ktoré z vlastností budú pre príjemcov obzvlášť atraktívne (napríklad topánky vhodné na behanie),
 • frekvencia , t. j. ako často sa ponuka využíva,
 • pozitívny alebo negatívny postoj k produktu alebo službe.
cieľová skupina

Cieľová skupina a jej segmentácia

Cieľová skupina môže byť heterogénna, keďže vaša ponuka môže zaujímať rôznych ľudí. Aj preto po definovaní cieľovej skupiny nastáva čas na segmentáciu, teda cieľová skupina sa rozdelí na menšie podskupiny – segmenty, v rámci ktorých majú ľudia spoločné črty určené podľa zvoleného kritéria.

Pre lepšiu ilustráciu uvádzame dve príklady, ako môže vyzerať cieľová skupina.

Cieľová skupina vedeckej knižnice

 • vek: 20 – 45 rokov,
 • pohlavie: 65 % ženy, 35 % muži,
 • poloha: stredné a veľké mestá,
 • ľudia so stredným príjmom,
 • študenti a lektori,
 • osoby, ktoré chcú získať vedomosti,
 • zameranie na intelektuálny rozvoj,
 • milovníci kultúry.

Cieľová skupina účtovných služieb

 • vek: 30 – 45 rokov,
 • pohlavie: ženy 40 %, muži 60 %,
 • miesto: celá krajina,
 • mesačný príjem: 1000 – 1500 EUR v čistom,
 • osoby, ktoré potrebujú podporu odborníkov,
 • živnostníci a menšie aj väčšie obchodné spoločnosti.
cieľová skupina

Cieľová skupina – zhrnutie

Cieľová skupina – jej určenie – je dôležitým bodom rozvoja marketingových aktivít vašej spoločnosti. Pretože keď poznáte svojich potenciálnych zákazníkov, následne bude pre vás jednoduchšie navrhovať a vytvárať rôzne marketingové aktivity – od vytvárania príspevkov na sociálnych sieťach (reklama na Facebooku, Instagrame a i.), cez optimalizáciu kampaní (Google Ads či PPC reklám) až po rozhovory so zákazníkom. Následne sa budete vedieť vyhnúť chybám v cielení reklamy.

Dôsledná analýza cieľovej skupiny vám umožní lepšie a presnejšie spoznať očakávania zákazníkov – svojho publika. Nezabúdajte, že vaša ponuka môže zahŕňať produkty / služby, ktoré využívajú rôzni ľudia, a práve preto je potrebná segmentácia cieľovej skupiny.