Cieľová skupina – ako ju definovať? (1. časť)

Prečo je dobré vedieť, kto je vaša cieľová skupina? Pretože k najlepším spôsobom, ako dosiahnuť vysokú úspešnosť pri predaji alebo prezentácií produktov / služieb / aktivít, je cielene osloviť ľudí, ktorých vaša ponuka s najväčšou pravdepodobnosťou zaujme. Teda osloviť vašu cieľovú skupinu. Nasledujúci článok prináša odpovede na dve základné otázky: Čo je cieľová skupina? Ako určiť cieľovú skupinu?

Cieľová skupina

Čo je cieľová skupina?

Cieľová skupina predstavuje špecifickú skupinu ľudí (alebo organizácií) na cieľovom trhu, na ktorú smerujete svoje marketingové posolstvá, a teda aj svoju ponuku. Ich zaradenie je často vykonané na základe určitých náznakov, že dané skupiny ľudí / organizácie majú (alebo môžu mať) záujem o váš produkt alebo službu. Keď je cieľová skupina správne identifikovaná, vaše marketingové úsilie má väčšiu šancu na úspech. Pretože svojou kampaňou dokážete efektívnejšie osloviť možných zákazníkov. Je potrebné zdôrazniť, že definovanie cieľovej skupiny je užitočnou stratégiou pre podniky všetkých veľkostí: od živnostníkov, cez malé a stredné firmy až po veľké korporácie. Poznať, kto je cieľová skupina, predstavuje jeden z prvých krokov pri tvorbe marketingovej stratégie. K pomerne častým chybám v cielení reklamy je, že marketingová komunikácia má zasiahnuť každého. Pritom je zrejmé, že komunikačné aktivity by mali byť vyskladané a prispôsobené v závislosti od toho, ku komu hovoríte – teda koho sa usilujete osloviť – kto je vaša cieľová skupina. Následne viete účinnejšie a efektívnejšie vytvoriť komunikačné posolstvo a osloviť ním čo najväčšie množstvo potenciálnych zákazníkov.

Prečo je dobré poznať, kto je vaša  cieľová skupina? Hlavnými výhodami sú:

 • lepšie pochopenie zákazníkov,
 • precízne prispôsobenie marketingovej stratégie,
 • väčšia účinnosť akcie,
 • šetrenie nákladov na neefektívnu propagáciu,
 • budovanie trvalejších vzťahov,
 • väčšie uvedomenie si vlastného potenciálu.
Cieľová skupina

Určenie cieľovej skupiny – ako na to?

Cieľová skupina musí byť určená zodpovedne a dôsledne. Na začiatku vyvstáva otázka – Pre koho je váš produkt alebo služba určená? Následne nastupuje hľadanie spoločných menovateľov medzi príjemcami. Často sa zohľadňujú tieto kritériá:

 • demografia,
 • geografická poloha,
 • životný štýl,
 • záujmy,
 • nákupné správanie (behaviorálne),
 • psychologické faktory.

Viac o kritériách výberu cieľovej skupiny si prečítate v tomto článku.

V prípade B2B (business to business) aktivít je potrebné brať do úvahy ďalšie faktory ako:

 • ročný príjem,
 • druh činnosti,
 • pracovisko.
Cieľová skupina

Ak viete, že zástupcami vašej cieľovej skupiny sú seniori, je nepravdepodobné, že vo svojej reklamnej kampani použijete slová zo slovníka pre mládež. Taktiež je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi pojmami cieľová skupina produktu a cieľová skupina komunikácie. Veľmi pekne to vysvetľuje nasledujúci príklad. Kým cieľovou skupinou produktu – čokolády s rozkošným obalom so zvieratkami sú deti, tak cieľovou skupinou komunikácie sú rodičia, ktorí dané čokolády deťom nakupujú.

Nezabúdajte, že poznanie vašich potenciálnych aj reálnych zákazníkov – teda poznanie cieľovej skupiny – je perfektným odrazovým mostíkom pri budovaní dlhodobejších a efektívnejších vzťahov so zákazníkmi.

Vhodná analýza cieľovej skupiny vám umožní vytvárať relevantné správy a prispôsobiť vaše marketingové aktivity (vrátane Google Ads, PPC reklamy a pod.) potrebám a preferenciám príjemcov, t. j vášmu publiku. Je potrebné zdôrazniť, že definovanie a pochopenie toho, čo vlastne cieľová skupina je, predstavuje pomerne zložitý proces, ktorý je zvyčajne realizovaný prostredníctvom rôznych metód (prieskumy, SWOT analýza, fokusové skupiny a i.).