Cílová skupina – jak ji definovat? (1. část)

Proč je dobré vědět, kdo je vaše cílová skupina? Protože k nejlepším způsobům, jak dosáhnout vysoké úspěšnosti při prodeji nebo prezentaci produktů/služeb/aktivit, je cíleně oslovit lidi, které vaše nabídka s největší pravděpodobností zaujme. Tedy oslovit vaši cílovou skupinu. Následující článek přináší odpovědi na dvě základní otázky: Co je cílová skupina? Jak určit cílovou skupinu?

cílová skupina

Co je cílová skupina?

Cílová skupina představuje specifickou skupinu lidí (nebo organizací) na cílovém trhu, na kterou směřujete svá marketingová poselství, a tedy i svou nabídku. Jejich zařazení je často provedeno na základě určitých náznaků, že dané skupiny lidí/organizace mají (nebo mohou mít) zájem o váš produkt nebo službu. Když je cílová skupina správně identifikována, vaše marketingové úsilí má větší šanci na úspěch. Protože svou kampaní dokážete efektivněji oslovit možné zákazníky. Je třeba zdůraznit, že definování cílové skupiny je užitečnou strategií pro podniky všech velikostí: od živnostníků, přes malé a střední firmy až po velké korporace. Znát, kdo je cílová skupina, představuje jeden z prvních kroků při tvorbě marketingové strategie. K poměrně častým chybám v cílení reklamy je, že marketingová komunikace má zasáhnout každého. Přitom je zřejmé, že komunikační aktivity by měly být vyskládány a přizpůsobeny v závislosti na tom, ke komu mluvíte – tedy koho se snažíte oslovit – kdo je vaše cílová skupina. Následně umíte účinněji a efektivněji vytvořit komunikační poselství a oslovit jím co největší množství potenciálních zákazníků.
Proč je dobré znát, kdo je vaše cílová skupina? Hlavními výhodami jsou:

• lepší pochopení zákazníků,
• precizní přizpůsobení marketingové strategie,
• větší účinnost akce,
• šetření nákladů na neefektivní propagaci,
• budování trvalejších vztahů,
• větší uvědomění si vlastního potenciálu.

cílová skupina

Určení cílové skupiny – jak na to?

Cílová skupina musí být určena zodpovědně a důsledně. Na začátku vyvstává otázka – Pro koho je váš produkt nebo služba určena? Následně nastupuje hledání společných jmenovatelů mezi příjemci. Často se zohledňují tato kritéria:

• demografie,
• geografická poloha,
• životní styl,
• zájmy,
• nákupní chování (behaviorální),
• psychologické faktory.

Více o kritériích výběru cílové skupiny si přečtete v tomto článku.
V případě B2B (business to business) aktivit je třeba brát v úvahu další faktory jako:

• roční příjem,
• druh činnosti,
• pracoviště.

cílová skupina

Pokud víte, že zástupci vaší cílové skupiny jsou senioři, je nepravděpodobné, že ve své reklamní kampani použijete slova ze slovníku pro mládež. Také je důležité uvědomit si rozdíl mezi pojmy cílová skupina produktu a cílová skupina komunikace. Velice pěkně to vysvětluje následující příklad. Zatímco cílovou skupinou produktu – čokolády s rozkošným obalem se zvířátky jsou děti, tak cílovou skupinou komunikace jsou rodiče, kteří dané čokolády dětem nakupují.

Nezapomínejte, že poznání vašich potenciálních i reálných zákazníků – tedy poznání cílové skupiny – je perfektním odrazovým můstkem při budování dlouhodobějších a efektivnějších vztahů se zákazníky.

Vhodná analýza cílové skupiny vám umožní vytvářet relevantní zprávy a přizpůsobit vaše marketingové aktivity (včetně Google Ads, PPC reklamy apod.) potřebám a preferencím příjemců, tzn. j vašemu publiku. Je třeba zdůraznit, že definování a pochopení toho, co vlastně cílová skupina je, představuje poměrně složitý proces, který je obvykle realizován prostřednictvím různých metod (průzkumy, SWOT analýza, fokusové skupiny aj.).