KASKY – skúšky a revízie plynových zariadení

kasky.sk

Skúšky a revízie plynových zariadení jedine od Kasky. Dlhoročné skúsenosti a odborná profesionalita v oblasti skúšok a revízii plynových a tlakových zariadení sú zárukou kvalitnej a spoľahlivej práce, ktorú formou školení predávame ďalším generáciám.

Odborné skúšky a revízie plynových zariadení

V Kasky poskytujeme odborné revízie plynových zariadení pre mnohé podnikateľské ako aj fyzické subjekty. Sídlo spoločnosti máme v Trnave, ale naše služby poskytujeme od roku 1993 v rámci celej Slovenskej republiky. Vykonávame služby ako technické zariadenia plynová skupina B, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 m3/h, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane so vstupným pretlaku do 0,4 MPa vrátane a spoteba plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiče, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

revízie plynových a tlakových zariadení

Revízie plynových zariadení profesionálmi

Naše činnosti pokrývajú kompletné služby od preskúšania plynových a tlakových zariadení, uvedenia do prevádzky, ako aj odstránenie závad zistených pri prehliadkach a skúškach. Naše referencie hovoria za všetko. Pracujeme pre takých zákazníkov ako sú Chemolak Smolenice, Bonet Slovakia, TYCO FIRE  INTEGRATED SOLUTIONS, Juriga Slovakia, či Trnavská vodárenská spoločnosť a mnoho iných. Výkon revízii plynových zariadení si vyžaduje vysokú odbornosť, ktorú sa snažíme formou školení posúvať ďalej. Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob stabilných v rozsahu Ab1, Bb1 a plynových zariadení skupina Bf,g a h1 s výkonom kotlov do 100 kW.