Internetový obchod – čo vedieť pred jeho spustením

Online nakupovanie preferuje čoraz viac užívateľov, ktorí menia svoje zákaznícke zvyky. Uprednostňujú rýchly a pohodlný nákup bez nevyhnutnosti opustiť dom či kanceláriu. Túto výhodu  ponúka práve internetový obchod. Pred založením vlastného e-shopu si však musíte uvedomiť niekoľko dôležitých skutočností, vďaka ktorým bude váš internetový obchod čo najziskovejší.

Internetový obchod a jeho cieľ

Aby internetový obchod – tak ako každé iné podnikanie – priniesol očakávaný príjem a zisk, je nevyhnutné naplánovanie hlavných cieľov. Ak budujete internetový obchod takpovediac od nuly, tak k vašim najdôležitejším úlohám má patriť kvalitný obsah na vašom webe (ako aj jeho bezchybné fungovanie, t. j. prevádzka) a účinná propagácia vašej značky za účelom získania zákazníkov. Pamätajte si, že vaše plány by mali byť vždy čo najkonkrétnejšie. Definujte ich a zamýšľajte sa, koľko času potrebujete na ich realizáciu. Po napísaní konkrétnych čísel a stanovenia deadlinu budete vedieť, či sa vám podarilo dosiahnuť váš cieľ. Ak nie, tak musíte starostlivo zvážiť chyby, analyzovať svoje kroky a zmeniť zvolenú stratégiu.

Internetový obchod – čo vedieť pred jeho spustením - 1

Internetový obchod má mať presný koncept

Ak chcete prevádzkovať vlastný internetový obchod, tak okrem jasného definovania cieľov je nevyhnutné vypracovanie podrobného akčného plánu, ktorého sa budete dôsledne pridŕžať. Určte si, aké hodnoty bude váš internetový obchod presadzovať, s čím by sa mali vaši potenciálni zákazníci spájať a stotožňovať, aké ich potreby bude váš internetový obchod napĺňať. Je dôležité podotknúť, že ešte pred spustením e-shopu sa usilujte dôkladne spoznať svojich budúcich klientov a zvážte, čím sa bude váš internetový obchod odlišovať od konkurencie.

Kto bude váš zákazník?

Muž, žena či obaja? Mladší či starší? Študujúci, pracujúci či dôchodcovia? Je nevyhnutné vedieť, na akú cieľovú skupinu sa váš internetový obchod bude zameriavať. Zapamätajte si, že nikdy nepredávate tovar či služby všetkým. Každý produkt či služba má konkrétneho príjemcu, podľa ktorého by ste mali definovať svoju konkrétnu cieľovú skupinu. Prečo je to dôležité? Je zrejmé, že tvorba reklamných sloganov pre mládež vyzerá inak ako pre seniorov. A tiež je zrejmé, že ženy budú reagovať na iné podnety ako muži. Napríklad, ak svoj internetový obchod zameriate na tínedžerov, s veľkou pravdepodobnosťou sa pri ich oslovovaní vyhnete formálnemu jazyku. Preto pri špecifikácií cieľovej skupiny vášho internetového obchodu skúste definovať kritériá ako pohlavie, vek, bydlisko (obec, malé alebo veľké mesto), sociálny status (rodič, manžel, študent a i.), mesačný príjem, vzdelanie, zamestnanie a pod. Zameranie na správnu cieľovú skupinu vám umožní zvoliť aj správnu marketingovú stratégiu pre váš internetový obchod.

Internetový obchod – čo vedieť pred jeho spustením - 2

Internetový obchod a definovanie výhod

Aby váš internetový obchod predával čo najlepšie, musíte jasne a zrozumiteľne definovať výhody vašich ponúkaných produktov a služieb – úspora času, šetrenie peňazí, bezpečnosť, pomoc pri realizácií každodenných činností, zlepšenie zdravia, možnosť zažiť niečo špeciálne a pod. Napríklad, ak sa zaoberáte prekladmi z cudzích jazykov, tak zdôraznite, že váš zákazník dostane preklad bez chýb, v krátkom časovom horizonte, a teda bude schopný čím skôr vybaviť si vlastné individuálne záležitosti, pre ktoré potrebuje práve vynikajúci preklad z cudzieho jazyka. Pri opisovaní výhod  vášho produktu vždy myslíte na svoju cieľovú skupinu – na jej očakávania, potreby, problémy atď. Dbajte na správne zvolený jazyk pri propagácii. Skúste použiť výrazy ako: získate, vďaka tomu, táto funkcia umožní, dostanete, zaručí, uľahčí, zjednoduší a i. Aj vďaka nim bude mať váš internetový obchod efektívnejší obsah.

Internetový obchod – čo vedieť pred jeho spustením - 3