Wesico – vývoj, výroba a predaj váh a váhových systémov

https://wesico.sk/

Sme experti na váhy a váhové systémy. Od vývoja cez výrobu a predaj až po samotný servis. Zastrešujeme mnohé aj priemyselné oblasti v ktorých sa stretnete s našimi kompaktnými, ale aj cestnými váhami. Vyrábame váhové systémy do domácnosti aj do veľkých prevádzok.

váhy
cestné váhy

Elektronické váhy a váhové systémy

Na trhu v oblasti vývoja, výroby a predaja váhových systémov máme stabilné zastúpenie od roku 1993. Za tú dobu sme zrealizovali množstvo váhových systémov v priemyselnej ako aj v kompaktnej oblasti. Disponujeme vlastnými výrobnými ako aj predajnými priestormi. Máme najväčšie skladové a servisné priestory v ktorých nájdete široký sortiment elektronických váh a váhových systémov. Všetkým našim váhovým systémom poskytujeme pravidelný servis. Zákazníkom ponúkame poradenstvo a kompletné projekty na výstavbu elektronických váh podľa potrieb využitia. K štandardnému vybaveniu priemyselných váh patrí aj softvérová nadstavba, ktorá môže byť rozšírená o ďalšie periférie (semafor, závora, kamerový systém) a pod.

Cestné a počítacie váhy

Širokú paletu váhových systémov máme rozdelenú do dvoch oblastí. Kompaktná oblasť, kde nájdete najrôznejšie počítacie váhy určené pre gastro a obchod, ale aj váhy do domácnosti, či závesné a paletové. Kompaktné počítacie váhy majú široké využitie a môžete sa s nimi stretnúť na rôznych bežne dostupných miestach pre verejnosť. Naopak cestné váhy sú určené hlavne pre výrobné a obchodné prevádzky súvisiace s ťažbou nerastov, ukladaním a spracovaním odpadov a všade tam, kde je potrebné zisťovať celkové hmotnosti vozidiel. Cestné váhy vieme vyhotoviť dvojakým spôsobom a to buď na úrovni vozovky, alebo nad úrovňou vozovky. Viac našich realizácii si pozrite v našej galérii. Cestné váhy vyhotovujeme v dĺžke od 6 do 20 m a do váživosti od 30 do 60 ton.