Výroba elektroniky pre rôzne sektory

Článok v skratke:

Výroba elektroniky na zákazku našou spoločnosťou predstavuje využitie špičkového technologického vybavenia pre jednotlivé výrobné procesy.

Máme kvalifikovaný tím zamestnancov, stabilný systém manažérstva a dodržiavame stanovené podmienky spolupráce.

výroba elektroniky

Výroba elektroniky našou spoločnosťou vznikla z dôvodu dynamického rozvoja elektronické priemyslu. Našim cieľom je podporovať výrobcov elektroniky v ich každodenných výrobách. Vďaka našej zákazkovej výrobe elektroniky dokážu koncoví výrobcovia rýchlo uvoľniť hotové výrobky na trh. Ale čo presne je výroba elektroniky?

Výroba elektroniky na mieru

Naša výroba elektroniky je zameraná na osadzovanie dosiek plošných spojov technológiou povrchovej SMT a klasickej dierovej THT montáže a na výrobu dosiek plošných spojov.

Zameriavame sa aj na špecifické úlohy a uvedomujeme si, že nie každý má potrebné znalosti na výkon tohto druhu činnosti. Napríklad, ak sa jedná o montáž dosiek plošných spojov, najmä ak hovoríme o viacvrstvových doskách s veľkým počtom elektronických bodov, tú musia vykonávať profesionáli. Výroba elektroniky poskytovaná našimi profesionálmi je obrovskou podporou pre výrobcov originálnych zariadení.

Čo je zmluvná, resp. zákazková  výroba dosiek plošných spojov?

Pojem zmluvná výroba elektroniky sa zvyčajne vzťahuje na skupinu subdodávateľov. Tým, že sa zmluvne zaviažeme dodávať potrebné dosky plošných spojov, preberáme na seba niektoré zodpovednosti výrobcov zariadení. 

Naše služby sú poskytované na vysokej úrovni. Tým, že vystupujeme ako subdodávateľ, nemôžeme si dovoliť pochybiť a zrealizovať projekt v rozpore s objednávkou. Snažíme sa, aby sme v maximálne miere dodržali zmluvné podmienky a zabezpečili spokojnosť našich zákazníkov. Naša spoločnosť je držiteľom množstva ISO certifikátov. Zverte výrobu elektroniky, osadzovanie DPS a elektronických zariadení do našich rúk. Zaručujeme dlhodobú, odbornú a bezproblémovú spoluprácu.

Prečítajte si tiež: