Väzníková alebo klasická strecha?

Článok v skratke:

Konštruovanie krovu tradičnou metódou je časovo náročná a niekedy aj drahšia záležitosť.

Prečo si čoraz viac investorov vyberá konštrukciu, akou je väzníková strecha?

Väzníkové krovy majú nespočetné množstvo výhod, ktoré prevažujú ich nevýhody. Prečítajte si, aké sú to.

väzníková strecha

Je väzníková strecha lepším variantom oproti klasickej konštrukcii strechy? Túto otázku si zaiste kladie nejeden investor, ktorý sa chystá na stavbu alebo kompletnú rekonštrukciu strechy. Danú otázku sme položili majiteľovi stavebnej firmy, ktorý sa špecializuje na konštrukcie, akými je väzníková strecha v meste Košice, ale aj v meste – Poprad, Vranov nad Topľou, Michalove a v rámci celého východného Slovenska.

Na aký typ budovy sa hodí väzníková strecha?

Väzníková strecha alebo inak povedané väzníkový krov patrí medzi najčastejšie konštrukčné riešenie krovu. Tento typ strechy sa hodí na bungalovy, ale aj väčšie haly. Pýtate sa prečo práve pre tieto budovy? Väzníková strecha je vhodná pri malom sklone strechy, ktorý je maximálne 20 – 25 stupňov. Ak máte dom s väčším sklonom, v tomto prípade je vhodnejšie zvoliť klasický krov.   

Výhody väzníkovej strechy sú nesporné a prvou, najviac oceňovanou výhodou je možnosť relatívne rýchleho a presného skonštruovania tejto strechy. Väzníková strecha je vyhotovovaná z ľahkých prefabrikátov, tzv. priehradníkových väzníkov. Vďaka tomuto umožňuje väzníková strecha dosiahnuť značnú úsporu materiálu a následnú úsporu finančných nákladov na krov. K ďalším výhodám oproti klasickému krovu patrí aj rýchlejšia montáž a nižšia hmotnosť.

Nevýhody väzníkovej strechy

K nevýhodám, aké má väzníková strecha je fakt, že krov nie je možné využiť ako obytný priestor. Namiesto plnohodnotného podkrovia, aké ponúka klasický krov môžete v tomto prípade počítať nanajvýš tak so skladovým priestorom. K ďalšej nevýhode patrí už nami spomínaná možnosť konštrukcie takejto strechy len so sklonom do 25 stupňov.

Výhody tohto typu konštrukcie však vysoko prevyšujú jej negatíva. Naša spoločnosť sa špecializuje na konštrukcie, akými je väzníková strecha v meste Košice či väzníková strecha v meste Prešov. Kontaktujte nás, ochotne a odborne pre vás skonštruujeme väzníkový krov v meste Prešov a krovy na celom východnom Slovensku.

Prečítajte si tiež: