Účtovné služby – prečo sa oplatí využívať túto službu?

Článok v skratke:

Účtovné služby vám umožnia zákonnú minimalizáciu daňového zaťaženia. 

Vďaka týmto službám viete ušetriť na daniach, čo má priamy vplyv na váš finančný výsledok. 

Účtovné konzultácie u nás vám umožnia identifikovať a opraviť chyby skôr, ako spôsobia finančnú škodu.

účtovné služby

Účtovné služby patria v súčasnosti k vyhľadávaným službám u podnikateľov. Podnikateľ môže samostatne viesť a dohliadať na účtovníctvo vo vlastnej firme alebo má možnosť využiť pomoc externých účtovných služieb. Prečo sa oplatí využívať účtovné služby? Dočítate sa v článku. 

Účtovné služby a ich výhody

Ak sa rozhodnete zamestnať účtovníka, mali by ste vždy počítať s možnosťou jeho choroby a nútenej dovolenky. Externé účtovné služby znamenajú opak, pretože sú vám k dispozícii vždy v určených hodinách a dňoch v týždni. Účtovné služby fungujú tak, že aj keď je jeden zo zamestnancov práceneschopný alebo na dovolenke, o evidenciu vašej spoločnosti sa môže starať iný zamestnanec.

Účtovné služby znamenajú pre firmy aj nižšie výdavky. Jednak za zmluvu podpísanú s učtárňou zaplatíte menej, ako za mzdu zamestnanca a navyše vám nevznikajú žiadne náklady spojené so školením zamestnancov či nástrojmi potrebnými na vedenie evidencie. Podpísaním zmluvy s účtovnou kanceláriou preberá kancelária zodpovednosť, ak v akejkoľvek situácii dôjde ku škode, ktorá môže nastať v dôsledku chýb zamestnancov a zástupcov. Každá učtáreň má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Profesionálne účtovné služby ponúkajú nielen vedenie evidencie, ale aj všetky druhy služieb v oblasti ekonomiky a účtovníctva. V prípadoch, že účtovná kancelária nemá špecialistov na konkrétne úkony (vrátane daňových výkladov, právneho posudku a pod.), má kontakty na ľudí, ktorí sa týmito úkonmi zaoberajú a často navzájom spolupracujú, čo priamo súvisí s lepšími podmienkami pre majiteľa podniku.

Prečo si vybrať práve nás?

Hľadáte odborníkov na vedenie účtovníctva? Spoľahnite sa na našich profesionálov s niekoľkoročnou praxou. Naše účtové služby sú vykonávané pravidelne školenými účtovníčkami, ktoré svoju prácu berú zodpovedne.

Spracovanie účtovníctva pod našou taktovkou znamená to, že si viac nebudete robiť starosti s účtami, daňami a všetkým súvisiacim s účtovníctvom. Zabezpečíme vedenie podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva, mzdové účtovníctvo a mnoho ďalšieho. Ak hľadáte vedenie účtovníctva v meste Košice alebo vás zaujímajú účtovné služby a cenník, neváhajte sa na nás obrátiť. Všetky otázky vám ochotne zodpovieme.

Prečítajte si tiež: