Stropné chladenie a vykurovanie obydlí

stropné chladenie

ńĆl√°nok v skratke:

Stropn√© chladenie m√īŇĺe byŇ• nap√°jan√© r√īznymi zdrojmi tepla, ako s√ļ – tepeln√© ńćerpadlo, kondenzańćn√Ĺ kotol, plynov√Ĺ kotol, kotol na tuh√© palivo alebo elektrokotol. 

Rovnako, ako v pr√≠pade podlahov√©ho vykurovania je moŇĺn√© inŇ°tal√°ciu stropn√©ho chladenia ovl√°daŇ• termostatom.

stropné chladenie

Stropn√© chladenie do domu je syst√©m urńćen√Ĺ predovŇ°etk√Ĺm pre pas√≠vne domy a zabezpeńćuje optim√°lne teploty.¬†VńŹaka vysokej tepelnej √ļńćinnosti budovy nedoch√°dza k veńĺk√Ĺm tepeln√Ĺm strat√°m v porovnan√≠ s tradińćn√Ĺmi domami.¬†Tak√©to doma sa r√Ĺchlo neotepńĺuj√ļ a¬†vńŹaka syst√©mom, ak√Ĺm je stropn√© chladenie si dok√°Ňĺu udrŇĺaŇ• prirodzen√ļ teplotu vo vn√ļtri. V¬†naŇ°om ńćl√°nku v√°m v¬†skratke prestav√≠me stropn√© chladenie prostredn√≠ctvom firmy, ktor√° m√°m s¬†n√≠m sk√ļsenosti.

Stropn√© chladenie a jeho princ√≠p fungovania

Ak nechcete, aby sa z n√°Ň°ho domu stala veńĺk√° sauna, mali by ste ho vybaviŇ• syst√©mom automatick√Ĺch Ňĺal√ļzi√≠ alebo veńĺmi √ļńćinn√Ĺm chladiacim syst√©mom.¬†Mysl√≠me si, Ňĺe neexistuje pohodlnejŇ°√≠ a ekonomickejŇ°√≠ syst√©m chladenia, ako stropn√© chladenie do domu a¬†stropn√© chladenie do bytu a¬†keńŹ sa k¬†nemu prid√° rekuper√°cia do domu, ńći bytu, zaist√≠te si naozaj svieŇĺe podmienky v¬†dome.

KeńŹ je nehnuteńĺnosŇ• vybaven√° reverzibiln√Ĺm pr√≠strojom zvan√Ĺm tepeln√© ńćerpadlo, chladenie moŇĺno oznańćiŇ• za takmer bezplatn√© ‚Äď takzvan√© vońĺn√© chladenie alebo¬†pas√≠vne chladenie. Princ√≠p fungovania je √ļplne jednoduch√Ĺ ‚Äď tepeln√© ńćerpadlo zem voda odober√° tepeln√ļ energiu z budovy a odovzd√°va ju zemi, ktor√° bola predt√Ĺm cez zimu ‚Äěchladen√°‚Äú.¬†

Preńćo by ste mali rozm√ĹŇ°ńĺaŇ• nad zelen√Ĺmi technol√≥giami?

Ber√ļc do √ļvahy otepńĺuj√ļcu sa kl√≠mu, stropn√© chladenie v s√ļńćinnosti s ostatn√Ĺmi zariadeniami je rieŇ°enie do bud√ļcnosti. Je viac ako ist√©, Ňĺe v priebehu asi desiatok rokov dopyt po chladen√≠ bude v√§ńćŇ°√≠ ako po vykurovan√≠. Stoj√≠ za to prem√ĹŇ°ńĺaŇ• o tom uŇĺ vo f√°ze v√Ĺstavby.

Stropn√© chladenie a¬†sk√ļsenosti s¬†n√≠m n√°m nie s√ļ cudzie. Pozn√°me mnoŇĺstvo sp√īsobov Ň°etrenia energie. Nielen stropn√© chladenie alebo tepeln√© ńćerpadlo, ale aj sol√°rne kolektory, vykurovanie fotovoltaikou, sol√°rne kolektory na ohrev vody, sol√°rne kolektory na v√Ĺrobu elektriny, elektrick√© podlahov√© vykurovanie, infrańćerven√© podlahov√© vykurovanie, plynov√© kondenzańćn√© kotle pom√īŇĺu uŇ°etriŇ• na energi√°ch a¬†pri Ň°etren√≠ Ňĺivotn√©ho prostredia. Zauj√≠ma v√°s cena za stropn√© chladenie, cena za sol√°rne kolektory, cena tepeln√Ĺch ńćerpadiel, cena rekuper√°cie alebo aj t√©ma, akou je ŇĺivotnosŇ• kondenzańćn√©ho kotla a¬†mnoh√© in√©? Ozvite sa n√°m, vŇ°etko v√°m vysvetl√≠me a¬†po dohode zrealizujeme.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ: