Obermeyer – projektovanie

http://www.obermeyer.sk/

Sme jednou z najväčších architektonických, projekčných a stavebno-poradenských kancelárií na Slovensku a v Českej republike, ktorá zamestnáva viac ako 160 odborníkov. Pracujeme na veľkých projektoch ako sú rezidenčné komplexy, obchodné centrá, kancelárske budovy, zdravotnícke objekty a pod.

projektovanie
projektovanie

Efektívne 3D projektovanie

Poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry, projektovania, inžinierskych činností vo výstavbe, technického vybavenia budov a energeticky efektívnych budov, projektového manažmentu a odborného technického poradenstva. Naši architekti a projektanti disponujú dlhoročnými skúsenosťami a neustálym vývojom v procese vzdelávania, ktoré aplikujú pri svojej práci. Ponúkame projektové riešenia, ktoré sú inovatívne a adaptabilné. Zaoberáme sa 3D projektovaním, ktoré ako efektívny nástroj používame pri všetkých projektoch. 3D modely stavieb sú efektívnou súčasťou každej grafickej prezentácie projektov. Sme lídrom v oblasti 3D projektovania a modelovania stavieb pomocou metódy BIM.

Metóda BIM

Pri tvorbe návrhov využívame pokrokovú metódu trojrozmerného informačného modelu budovy, často označovanú ako metóda BIM. Informačný model budovy predstavuje štruktúrovanú databázu, v ktorej sú zahrnuté všetky informácie o stavbe od všetkých účastníkov, ktorí do procesu prípravy a realizácie projektu vstupujú. Na projekte tak môžu súbežne pracovať všetky projekčné tímy a koordinovať svoje činnosti, včas odhaľovať možné kolízie a predchádzať tak komplikáciám pri výstavbe. Kompletné technické zariadenia budov zahrňujeme v našich projektoch a v priebehu spracovávania návrhu ich využitím metódy BIM optimalizuje tak, aby tvorili dokonale efektívny celok. V našom portfóliu nájdete mnohé projekty od športových hál, cez inovatívne administratívne budovy až po nemocnice a nemocničné pavilóny.