O vodovodné potrubie by ste sa mali starať

Vedeli ste, že aj vaše vodovodné potrubie potrebuje adekvátnu starostlivosť? Pravidelné kontroly či čistenia by mali byť samozrejmosťou. Vo väčšine prípadov sa ľudia začnú o vodovodné potrubie zaujímať až vtedy, keď dôjde k jeho poškodeniu či prasknutiu. S adekvátnou starostlivosťou však dokážete poruchám a poškodeniam predchádzať. Viete ako na to?

Čo robiť preto, aby vaše vodovodné potrubie fungovalo tak, ako má?

Pokiaľ chcete, aby vám vaše vodovodné potrubie spoľahlivo slúžilo po veľmi dlhú dobu, bude potrebné mu z času na čas venovať pozornosť. Do vodovodného potrubia okrem vody denne putujú aj rôzne nečistoty, mastnoty, zvyšky z jedál či prvky, ktoré doň nepatria. Vylievaniu nevhodných splaškov do vodovodného potrubia by ste sa mali vyhýbať. Je jednoduchšie zamedziť poškodeniu či upchatiu potrubia než vykonávať zložité opravy a čistenia.

U nás v Krtkovanie Bodinger v Bratislave sme špecialistami na vodovodné potrubia. V ponuke našich služieb nájdete krtkovanie a čistenie kanalizácie, čerpanie vody zariadením Grundfos či monitoring kanalizácie a mnohé ďalšie služby. Sme preto pripravení kedykoľvek vám prísť na pomoc pokiaľ sa vaše potrubie upchá, poškodí alebo praskne. Avšak, odporúčame vám jeho pravidelné kontroly, ktoré zamedzia poškodeniam.

vodovodné potrubie

Akú starostlivosť vyžadujú vodovodné potrubia?

V závislosti od typu a účelu používania vášho vodovodného potrubia je potrebné navrhnúť a prispôsobiť jeho starostlivosť. Pravidelné kontroly – napríklad kamerovým monitoringom potrubia dokážu odhaliť rôzne poškodenia či miesta upchávania. Potrebné je aj pravidelné čistenie potrubí, ktoré by ste mali vykonať minimálne raz ročne.

V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o nami ponúkané služby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Sme vám pripravení kedykoľvek podať pomocnú ruku. Jednoducho, Krtkovanie Bodinger v Bratislave je tu vždy pre vás.