Nový web – viete, kedy je čas na zmenu vašej webovej stránky (1. časť)

Aktualizovaný nový web s pútavým grafickým dizajnom je jednou z praktík, ako byť atraktívnejší pre používateľov a zároveň efektívnejší pri prezentácií / predaji produktov. Pretože založiť web a byť online nestačí. Spoločnosti si uvedomujú, že o úspechu v online priestore rozhoduje pozitívna skúsenosť užívateľa. Aj preto sa usilujú o vytvorenie užívateľsky prívetivého webu. Kedy je čas na nový web?

zmena webovej stránky

Potrebuje vôbec nový web?

Jedným z najdôležitejších faktorov podmieňujúcich úspech spoločnosti je jej prítomnosť na internete. Dnes totiž zákazníci hľadajú informácie a produkty prostredníctvom vyhľadávačov alebo sociálnych sietí, vďaka ktorým môžu nájsť aj váš web. Ak si teda chcete udržať konkurencieschopnosť, musíte svoj web modernizovať a neustále prispôsobovať potrebám  zákazníkov. Jednoducho mať nový web – vylepšený, aktualizovaný. Je potrebné uvedomiť si, že moderný internetový marketing nie je len reklama, ale aj interakcia so zákazníkmi. Firmy musia používateľom poskytnúť pozitívnu skúsenosť a vďaka nej ich povzbudiť, aby sa vrátili na stránku a kúpili si produkt.

nový web

Nový web alebo optimalizácia?

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je optimalizácia webových stránok pre používateľa. Spoločnosti sa snažia zlepšiť jednoduchosť navigácie a dostupnosť informácií na svojich weboch, aby zákazníci rýchlejšie našli produkty alebo služby, ktoré hľadajú. Čoraz dôležitejšiu úlohu zohráva vizuálna úprava webu – nový grafický dizajn. Ide o estetický a užívateľsky príjemný vzhľad, môže prilákať zákazníkov a podnietiť k ďalšiemu skúmaniu webu. Čiže nie vždy potrebujete úplne nový web, niekedy stačia vylepšenia vašej starej webovej stránky. Je vhodné zdôrazniť, že internetový marketing je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja a mení. To znamená, že musíte byť informovaní o najnovších trendoch a technológiách, aby ste efektívne oslovili svojich zákazníkov.

nový web

Estetika nového webu nestačí

Podľa výskumu Stanfordskej univerzity až 75 % používateľov hodnotí dôveryhodnosť značky prostredníctvom vzhľadu jej webovej stránky. To znamená, že by ste svoj web mali považovať za faktor prvého dojmu, ktorý môže z bežného návštevníka urobiť zákazníka. Dôležitú úlohu zohráva layout a grafický dizajn.

Ako by mal vyzerať váš nový web? Vytvorenie webovej stránky by nemalo byť náhodné. Vo všeobecnosti je veľmi ľahké zistiť, či je stránka na prvý pohľad „neatraktívna“. O úspechu však nerozhoduje len estetický aspekt. Nový web neznamená, že zmeníte len vzhľad svojho starého webu. Okrem dizajnu je dôležité aj celkové správne fungovanie webu (rýchle načítanie stránky, správne zobrazenie  grafiky a fotografií a pod.).

Ako spoznať, že nastal čas na nový web, teda že vaša stránka nespĺňa dnešné požiadavky používateľov internetu a vyhľadávačov? Prečítajte si o troch základných znakoch, ktoré signalizujú, že   potrebujete nový web.

Aktualizovaný nový web s pútavým grafickým dizajnom je jednou z praktík, ako byť atraktívnejší pre používateľov a zároveň efektívnejší pri prezentácií / predaji produktov. Pretože založiť web a byť online nestačí. Spoločnosti si uvedomujú, že o úspechu v online priestore rozhoduje pozitívna skúsenosť užívateľa. Aj preto sa usilujú o vytvorenie užívateľsky prívetivého webu. Kedy je čas na nový web?