JK Slovakia – Ň°pecialisti na n√≠zkoenergetick√© domy

jkslovakia.sk

T√ļŇĺite b√ĹvaŇ• vo vlastnom, kr√°snom, bezpeńćnom a z√°roveŇą modernom dome, ktor√Ĺ spńļŇąa najd√īleŇĺitejŇ°ie krit√©ria? Dovońĺte n√°m predstaviŇ• naŇ°u spolońćnosŇ• a pon√ļkan√© sluŇĺby v oblasti realiz√°cie a v√Ĺstavbe montovan√Ĺch drevostavieb na kńĺ√ļńć.

Dostupné nízkoenergetické domy

N√≠zkoenergetick√© domy sa za posledn√© roky dostali do popredia a s√ļ povaŇĺovan√© za dostupn√© b√Ĺvanie pre kaŇĺd√©ho. Maj√ļ v√Ĺhodu, Ňĺe s√ļ r√Ĺchlo dostupn√© s veńĺmi n√≠zkymi prev√°dzkov√Ĺmi n√°kladmi a s modern√Ĺm dizajnom. V JK Slovakia realizujeme montovan√© domy, pri v√Ĺstavbe ktor√Ĺch zohr√°va pr√≠m predovŇ°etk√Ĺm drevo v kombin√°cii s d√īmyselne zapracovan√Ĺmi najnovŇ°√≠mi technol√≥giami. √ölohou n√≠zkoenergetick√Ĺch domov nie s√ļ len n√≠zke n√°klady na b√Ĺvanie, ale aj komfortn√° atmosf√©ra zadefinovan√° podńĺa charakteru a povahy z√°kazn√≠ka. Ak√©końĺvek poŇĺiadavky z√°kazn√≠ka na b√Ĺvanie vieme zapracovaŇ• do najnovŇ°√≠ch procesov v√Ĺstavby a priniesŇ• tak individu√°lnu a origin√°lnu hodnotu kaŇĺd√©mu z√°kazn√≠kovi.

nízkoenergetické domy

Drevostavby na kńĺ√ļńć

Modern√© technol√≥gie n√°m uńĺahńćuj√ļ Ňĺivot a aj vńŹaka nim v√°m m√īŇĺeme prin√°Ň°aŇ• vysoko kvalitn√© drevostavby na kńĺ√ļńć. Ako teda prebieha naŇ°a mont√°Ňĺ drevostavby na kńĺ√ļńć? Z√°kladom je n√°kres podńĺa ktor√©ho zhotov√≠me jednotliv√© panely. Tie zmontujeme v naŇ°ich v√Ĺrobn√Ĺch priestoroch a n√°sledne ich prevezieme na stavenisko, kde ju uŇĺ prichystan√° z√°kladov√° doska. Jednotliv√© panely montujeme spolońćne s dreven√Ĺm r√°mom. Pri sp√°jan√≠ je najd√īleŇĺitejŇ°ia spr√°vna technika vz√°jomn√©ho sp√°jania panelov a kotvenia. Montovan√Ĺ dom zvonku zatepl√≠me zatepńĺovac√≠m syst√©mom. Vyberieme vhodn√Ĺ poter a sadrokart√≥nov√ļ konŇ°trukciu, okn√° a ńŹalŇ°ie potrebn√© veci k dokonńćeniu stavby. Po dokonńćen√≠ je montovan√Ĺ dom na nerozoznanie od murovan√©ho. Aby naŇ°e sluŇĺby pri v√Ĺstavbe v√°Ň°ho vysn√≠van√©ho domu boli komplexn√© a dokonal√°, radi v√°m pom√īŇĺeme aj pri zariańŹovan√≠ interi√©ru.