HPPM TRADE – PZP a havarijné poistenie online

poistisaonline.sk

Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením a čo sa mi oplatí kúpiť? Ak si aj vy kladiete túto otázku ukážeme vám nielen rozdiel, ale aj odporučíme, ktoré poistenie sa vám oplatí uzatvoriť.

PZP a havarijné poistenie – aký je medzi nimi rozdiel?

Základný rozdiel je uvedený už v názve. Povinné zmluvné poistenie je dané zo zákona a  to znamená, že každý, kto vlastní auto ho musí mať uzatvorené.  Mnoho ponúk láka na najlacnejšie PZP avšak to so sebou často prináša nevýhodné podmienky a neskoršie komplikácie. Preto odporúčame nepozerať na sumu, ale na podmienky v uzatváranej zmluve.

Havarijné poistenie je doplnková služba, ktorú si môže ale aj nemusí vlastník auta dokúpiť. Najviac sa pri zakúpení tohto typu poistenia prihliada na vek auta. Čím staršie, tým menej sa vám oplatí uzatvárať zmluvu.

havarijné poistenie

Aké výhody mi plynú z PZP a havarijného poistenia?

Povinné zmluvné poistenie vám poslúži najmä keď príde k havarijnej udalosti. Z neho sú uhrádzané škody majetkovej, ale aj nemajetkovej ujmy. To znamená, že poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené PZP preplatí škody, ktoré ste spôsobili tretej osobe napríklad na aute, ale aj na zdraví. PZP teda pokrýva vyplácanie škôd tretím osobám, ktoré ste zapríčinili vy.

Čo v prípade ak bola spôsobená škoda vám?

Pokiaľ vám auto vykradnú, rozbijú okno alebo sa stane podobná nepríjemná udalosť, nemáte nárok na náhradu škody pokiaľ máte uzatvorené iba PZP. V takomto prípade je ideálne mať havarijnú poistku, ktorá chráni priamo vás. Vybaviť si havarijné poistenie online zaberie len pár minút. Pokiaľ máte nové auto, ktoré chcete efektívne chrániť, táto poistka je určená práve pre vás.

Vybavenie poistky online ochráni váš čas aj prírodu

Je  prekvapivé, že v 21.storočí sa stále vo veľkom využíva papierovanie namiesto vybavovania vecí online. Dlhé státie v radoch na úradoch, neznesiteľné teplo a veľa ľudí. To je každodenná realita mnohých z nás. Prečo si však neuľahčiť život?

Vybavte si havarijné poistenie aj PZP online prostredníctvom 3 klikov. Ušetríte tak svoj čas, ktorý by ste inak strávili cestovaním do poisťovne. Cestujte bezpečne s výhodným online poistením.