DERATIKON – účinná deratizácia

deratikon.sk

Deratikon je váš partner v prípade ochrany priemyselných objektov ako aj domácností pred nebezpečnými a hospodársky škodiacimi hlodavcami. Ponúkame bezpečnú a veľmi účinnú deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu s najmodernejšími prípravkami a bezpečnými technológiami s ohľadom na životné prostredie.

Bezpečná a účinná deratizácia

Máme radi zvieratá, ale aj oni majú svoje miesto pre život. Ak sa však dostanú do ľudských príbytkov je potrebné zvoliť správnu ochranu. U nás v Deratikone používame pri ochrane proti škodcom iba najmodernejšie prípravky a bezpečné technológie s ohľadom na životné prostredie. Účinným spôsobom ochrany pred škodcami ako sú hlodavce, potkany alebo myši je práve deratizácia. Je to ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje. Hádam netreba pripomínať, že premnoženie živočíšnych škodcov môže ohroziť verejné zdravie salmonelózami, leptospirózou, tularémiou, týfusom, cholerou, či morom. 

deratizácia, hubenie hlodavcov, potkan

Deratizácia od profesionálov

Deratizácia je zákonom stanovená a odporúča sa vykonávať dva krát ročne v obdobiach jar a jeseň. Výkon deratizácie má svoje presné postupy. Okrem správne zvoleného prípravku na ničenie škodcov obsahuje aj kompletnú správu v ktorej sú uvedené všetky dôležité a zákonom stanovené údaje. Tieto údaje sú dôležité v prípade kontroly zo štátnych úradov pri obytných ako aj priemyselných objektov. Okrem deratizácie ponúkame aj profesionálne služby v oblasti dezinfekcie a dezinsekcie v priemyselnej a komunálnej sfére, ale aj v domácnostiach. Zabezpečujeme komplexné riešenia v problematike ochrany proti všetkým škodcom pomocou moderných prípravkov a bezpečných technológií s ohľadom na životné prostredie. Naše služby zabezpečujeme v Bratislavskom, Trnavskom ako aj Nitrianskom kraji.