Kontejnerová doprava – kdy ji nejlépe využijete?

Kontejnerová doprava se dělí na několik druhů. Tou nejznámější je přepravování zboží na velkých námořních lodích, kterou používají zejména velké mezinárodní firmy. Ale využití ná i v mnohem menším měřítku. Pomocí kontejnerů dokážete snadno přesouvat velké objemy nákladů. Zatímco menší nákladní auta by se musela otočit vícekrát, v tomto případě stačí jedna jízda a máte vše vyřešeno.

Kontejnerová doprava

Šetříte čas i náklady

Největší výhodou kontejnerové dopravy je úspora. Pochopitelně se vám tak sníží veškeré náklady na přepravu velkých objemů zboží. Je rozdíl, když vše naložíte najednou a nákladní automobil tak ujede potřebnou cestu pouze jednou. Platíte méně za hodinovou mzdu pro řidiče, ale také pronájem. I když má kontejnerová doprava trošku větší spotřebu, výdaje na ni jsou v konečném důsledku nižší. Totéž se týká i času. Výrazně se tím zkrátí přeprava a rychleji se můžete věnovat jiným pracím.

Kontejnerová doprava je ideální na stavbách

Právě ze zmíněných důvodů se tento typ přepravy využívá zejména na stavbách. Tam přepravujete velké objemy štěrku, betonu a dalších stavebních materiálů. Často se to hodí dokonce i při soukromých projektech, kdy například plánujete výstavbu většího domu is přidruženými budovami. Kontejnerová doprava vám přesune všechno a najednou, takže vám ubude starostí.

Využijete ji i při odvozu odpadu

Nezapomínejte na to, že při stavbách vzniká spousta odpadu ať už ze sutin, vykopaných základů nebo po celkové úpravě terénu. Majitel budoucí nemovitosti má pak povinnost postarat se o jeho likvidaci. I v tomto případě vám pomůže kontejnerová doprava, pomocí které můžete vše najednou odnést pryč. Když se vám to podaří sladit, tak může najednou donést zboží a hned odnést odpad.

Speciální kontejnery určené pro lidi

Kontejnerová doprava se využívá na několik způsobů. Jedním z možných využití kontejnerů je přechodná šatna nebo kancelář, které se objevují na stavbách pro dělníky. Stačí v něm mít základní zařízení a tak se poté přesune na staveniště.

S kontejnerovou dopravou přesunete i mini pracovní stroje

Díky velikosti kontejnerové dopravy ji můžete využít nejen při přesunu materiálů, ale i jiných velkých věcí. Ideální je na mini pracovní stroje, jako například bagry. Díky tomu opět ušetříte čas.

Firma Vepa z Brna pracuje s kontejnerovou dopravou. Pomůžeme vám na stavbách, kde snadno vyřešíme přesuny štěrku, betonu a jiných stavebních materiálů. Také provozujeme zemní práce, pro které používáme mini bagr. Uděláme základy pro nemovitost, kanalizaci, ale také bazén. Postaráme se o likvidaci odpadu, takže vy už plynule můžete pokračovat v dalších pracích. Máte-li zájem o naší služby, kontaktujte nás s žádostí o objednávku.